Nieuwe logboekprocedure

21 apr 2023

Beste Echoscopist,

De KNOV en de BEN zijn verheugd je te informeren over de aangepaste procedure logboekbeoordeling bij de BEN, die de laatste maanden gezamenlijk in goed overleg tot stand is gekomen. Daarvoor zijn zowel leden van de KNOV, de BEN als logboekbeoordelaars geraadpleegd.

Zoals je weet heeft de BEN de logboekprocedure afgelopen december on hold gezet om een aantal belangrijke aanpassingen door te voeren, die vooral betrekking hebben op het borgen van de objectiviteit en zorgvuldigheid. Daarvoor is de procedure op een aantal significante punten uitgebreid en is er tevens een klachten- en bezwaarprocedure ingericht, evenals een bezwaarcommissie opgericht.

Deze aangepaste en toegevoegde procedures maken het hele beoordelingsproces een stuk duurder en deze kostenstijging moet helaas leiden tot een verhoging van de tarieven. Door de heldere aanpassingen in het proces zijn wij er beiden van overtuigd dat de overgrote meerderheid echoscopisten het traject direct goed doorloopt, waardoor de kostenstijging per individu gering zal zijn.

Op 19 april om 19.30 uur vindt er een gezamenlijke online meeting plaats waar we je graag de nieuwe procedure uitgeleggen en toelichten; de BEN heeft je daarvoor een uitnodiging gestuurd.
Daarna zal de procedure uitgebreid beschreven, op zowel de website van de KNOV als van de BEN te vinden zijn.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien je graag 19 april online!

Marieke Smith                                                                                                             Chantal van Irsen-Jacobs
Voorzitter KNOV                                                                                                         Voorzitter BEN

Terug