Accreditatie aanvragen, hoe werkt het?

 

Voor het georganiseerde symposium, congres, werk- en casuïstiekbespreking en vergelijkbare bijeenkomsten moet de relatie van het onderwerp(en) de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen. Met andere woorden; deze onderwerpen moeten een echoscopisch item bevatten. Voor elk heel uur waarin een echoscopisch onderwerp op de agenda staat wordt maximaal 1 accreditatiepunt toegekend.

** Nieuw is dat ook alle HO trainers (ongeacht de grootte van de groep) accreditatie moeten aanvragen op onderstaande wijze **

Stap 1
Voor het aanvragen van accreditatie bij de BEN vul je het invulformulier op de website in. De accreditatie aanvraag geldt voor een jaar, van 1 januari t/m 31 december zolang de scholing zich in dezelfde vorm en inhoud plaatsvind. Het is dus ook mogelijk om voor eenzelfde scholing in het jaar, meerdere data aan te vragen. Ook voor online bijscholing vraag je accreditatie aan.

Stap 2
Als de accreditatie wordt goedgekeurd door onze accreditatiecommissie, ontvang je een accreditatienummer en het aantal punten waarvoor de scholing geaccrediteerd is. Tevens ontvang je een inlognummer voor de presentie.

Stap 3
Na afloop van de scholing voer je zelf de BEN-nummers van de deelnemers in middels een Excel presentielijst. De presentielijst bevat 
naam en het BEN-nummer (4 cijfers). Zonder BEN-nummer kunnen wij helaas geen punten toekennen.

Accreditatie aanvraag voor een (bij)scholingsmoment
Als je accreditatie aanvraagt voor bijv. een (bij)scholing of een symposium dat maar eenmalig voorkomt in een kalenderjaar, dan vraag je een accreditatienummer aan en aan dat accreditatienummer zit een presentielijst gekoppeld. In deze lijst kan je na afloop alle lidmaatschapnummers invullen van de deelnemende BEN-leden en die indienen. De punten worden dan automatisch bijgeschreven.

Accreditatie aanvraag voor meerdere (bij)scholingsmomenten van eenzelfde onderwerp
Als je accreditatie aanvraagt voor bijv. een (bij)scholing die meerdere keren voorkomt in een kalenderjaar, dan vraag je een accreditatienummer aan en je vermeld op welke data je dezelfde scholing nogmaals geeft. De BEN maakt dan duplicaten aan met hetzelfde accreditatienummer voor alle genoemde data. Aan al deze duplicaten zit een eigen presentielijst gekoppeld. Na afloop van iedere scholing kan je de BEN lidmaatschapsnummers mailen naar accreditatie@echoscopisten.nl en de punten worden door ons toegekend. 

Accreditatie aanvraag; het moment van aanvraag
Als je accreditatie aanvraagt dien je dat altijd ruim voor de datum van de (bij)scholing of het symposium te doen. Accreditatieaanvragen achteraf ingediend worden niet in behandeling genomen. I.v.m. de verwerkingstijd dien je 6 weken voor de (bij)scholing of symposium jouw aanvraag in te dienen.

Kosten
Bij nascholing door de industrie, een professioneel bureau of door een beroepsgroep georganiseerd, die gedeeltelijk gesponsord is en/of waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen, geldt voor de accreditatieaanvraag een tarief van €120,00 euro excl. BTW.