Richtlijn werktijden en arbeidsomstandigheden BEN

Achtergrond:
 

Vanuit onze leden komt er regelmatig een vraag of er een algemeen geldende richtlijn bestaat over werktijden- en omstandigheden in het vak echoscopie.

Aangezien een ieder te maken heeft met verschillende dagindeling en arbeidsomstandigheden heeft u met dit samengestelde document een basale richtlijn in handen voor een vergelijking voor uw specifieke werktijden- en arbeidsomstandigheden.

Voor het tot stand komen van deze richtlijn is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

  • “Normen en richtlijnen van beeldschermwerkplekken“ van de Arbodienst.
  • Arbeidstijdenwet Zorg 2010 van het ministerie van sociale zaken van de overheid
  • CAO ziekenhuiswezen
  • Evaluatie prestaties prenatale screening NZA 2009
     

Uitgangspunt:
 

Het uitoefenen van het beroep Echoscopist heeft geen individuele CAO of werktijden- en arbeidsomstandigheden. Het beroep echoscopist wordt onder gebracht in de sector zorg en vertoont veel gelijkenis met het beroep radiodiagnostisch laborant.

Het werken als echoscopist combineert het werken met computer, het bedienen van het echoapparaat  met mondelinge en fysieke interactie met cliënten.

Bovenstaande geeft dus aan dat het belangrijk is om voor deze richtlijn te kijken naar beide aspecten.
 

Volgens de wet geldt onderstaande norm:

 

Arbeidsnorm

Max. aantal uren

Verplichte pauze

Rusttijden

Per Dienst

12 uur*

>10 uur arbeid per dienst= 45 minuten pauze         (evt. 3 x 15 min)

Dagelijks 11 uur rust aaneengesloten

Per Week

60 uur

 

IDEM

Per week per 4 weken

Gem. 55 uur

 

IDEM

Per week per 16 weken

Gem. 48 uur

 

IDEM

*Werkdag van 8 uur

8 uur

>5,5 uur arbeid= 30 min pauze (evt. 2 x 15 min)

IDEM

 

Volgens de wet gelden voor het werken met beeldschermen de volgende voorwaarden:
 

De maximale tijdsduur van het beeldschermwerk
Artikel 4 van het beeldschermbesluit heeft tot doel te voorkomen dat werknemers hun gehele arbeidstijd achter het beeldscherm doorbrengen. Om deze reden dienen, verdeeld over de arbeidstijd en in ieder geval na twee achtereenvolgende uren, onderbrekingen van de arbeid aan een beeldscherm plaats te vinden. Het verdient de voorkeur de onderbrekingen aan te vullen met andersoortige arbeid.

Andersoortige arbeid, die andere lichamelijke en mentale inspanning vereist, biedt een goede afwisseling voor arbeid aan het beeldscherm. Indien geen andersoortige arbeid voorhanden is dient de arbeid aan een beeldscherm afgewisseld te worden met ontspanning door het regelmatig inlassen van pauzes.

Uit deze formulering volgt dat de werkgever in beginsel vrij is invulling te geven aan de wijze waarop hij de belasting van het beeldschermwerk vermindert.

Werkhouding
Voor het beeldschermwerk dienen de volgende richtlijnen m.b.t. de werkhouding in acht genomen te worden:
Het beeldscherm dient recht voor de gebruiker te staan en de kijkafstand dient minimaal 50 cm te zijn.

Conclusie en aanbevelingen voor een gemiddelde werkdag van 8 uur

  • Vanuit de arbeidstijdenwet heeft de echoscopist recht op minimaal 30 minuten pauze per dag.
  • Vanuit de wet werken met beeldschermen is het advies om het beeldschermwerk af te wisselen met andersoortig werk en/of een pauze.
  • De Cao ziekenhuizen beschrijft in de arbeidsvoorwaarden het recht op een korte koffie- en theepauze gedurende een werkdag.
  • De NZA hanteert een tijdsduur van 42 minuten voor het SEO en 30 minuten voor de NT- meting.

 

Dit betekent dat een werkdag er als volgt uit kan zien:
 

Ochtendprogramma 4 uur, incl. korte pauze

Pauze 30 minuten

Middagprogramma 4 uur, incl. korte pauze

 

Tijdsindicatoren verschillende echo's:
 

Uit onderzoek onder verschillende centra voor prenatale screening gecombineerd met de Evaluatie prestaties prenatale screening 2009 van de NZA kunnen globaal de volgende tijdsindicatoren worden gesteld aan de verschillende echo’s:

Soort echo, incl. verslaglegging en administratie

Tijd in minuten

Termijnecho

15 min

Specifieke diagnose echo

15 min

SEO

40 min

NT

30 min


Bovenstaande tabellen zijn een basale richtlijn voor een werkdag van 8 uur. U kunt deze gebruiken en met uw werkgever invullen naar eigen wensen en behoeften.
 

Voorkom KANS (Klacht Arm Nek Schouder)

Zet het echoapparaat zo dat je er goed voor zit:

-Afstand beeldscherm ca. 50 cm. Zie je niet goed: naar de opticien!
-Bovenrand scherm zelfde hoogte als wenkbrauwen.
-Goede in hoogte verstelbare stoel/kruk. Hoek heup-knieën 90°-100°.
-Voeten moeten makkelijk op de vloer rusten.
-Zorg dat de cliënt op de juiste hoogte ligt: je schouder moet ontspannen kunnen bewegen.
-Let erop dat je je linker schouder (als je rechts bent) niet optrekt. Leg iedere 10 minuten je linkerhand even op je knie.
-Na het 'turen' op het beeldscherm je hoofd 'terughalen'.
-Knipper regelmatig met je ogen.
-Na iedere cliënt armen goed uitrekken en even lopen.

 

Arbeidsomstandigheden; wettelijke regelgevingen


Arbeidsomstandighedenbesluit (geldend vanaf 1 juli 2020)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2020-07-01

Arbeidsomstandighedenregeling (geldend vanaf 1 augustus 2020)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2020-08-01