Veelgestelde vragen

Algemeen

Een (para)medische HBO vooropleiding, voor meer informatie kan je de echo-opleidingen zelf benaderen. Ga voor een overzicht van de opleidingen naar "Echoscopie opleidingen".

Ga naar "Vacatures"

Als je het antwoord op je vraag hier niet tussen vindt, stel je vraag dan onder het kopje ‘contact’ en we zullen proberen je vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Ook kan je bellen met de BEN.

Lidmaatschap

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'gegevens' je gegevens weer actueel maken. Indien je je mailadres wil aanpassen, stuur dan ook een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het juiste mailadres.

Je mag naar de MIJN-omgeving gaan achter de inlog en daarbij het kopje 'documenten' je diploma en je kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum uploaden. De BEN krijgt een melding van uploads en verwerkt deze. Je ontvangt dan een bevestiging.

Er kunnen een paar redenen zijn;
-Klopt je mailadres nog dat je aan het begin van je lidmaatschap hebt opgegeven?
-Indien je lid bent is het zeer raadzaam om 'nieuwsbrief ontvangen' op 'ja' staat. Is dat zo? 
-Ook kan je het mailadres: secretariaat@echoscopisten.nl in jouw contactpersonen opslaan. Dan herkent jouw mailserver dit adres.
-Kijk ook in je SPAMbox

Nog steeds niets ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Als het inloggen niet lukt dan kunt u na het incorrect invoeren van het wachtwoord in het volgende scherm bij "wachtwoord vergeten" een nieuw wachtwoord aanvragen.

 

Het lidmaatschap staat gelijk aan een kalenderjaar. Opzeggen kan vóór 1 december voor het komende lidmaatschapsjaar door een mail te sturen naar secretariaat@echoscopisten.nl. Wil je ons laten weten waarom je opzegt?

Als student ben je gedurende je hele studie gra​​​​tis lid. Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je vak, maak kennis met toekomstige werkgevers en maak gebruik van de beroepsvereniging om je professioneel netwerk op te bouwen.​​​ We komen op voor jouw belangen in overleg met de overheid, FNV en andere beroepen.

Echokwaliteitsregister

Met het echokwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten: hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn.

Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel (publicatie mei 2022) kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

Basis: termijn;

Basis: biometrie;

1e trimester SEO*

2e trimester SEO*
 

Naar verwachting zullen in de toekomst ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie en doppler worden toegevoegd.

* LET OP: vermelding als echoscopist in de prenatale screening betreft uitsluitend een vermelding als dusdanig: de eigenlijke kwaliteitscontroles voor deze echoscopisten vinden plaats door de Regionale Centra, conform de voorschriften van het RIVM: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals

Beschrijf je situatie, geef zelf aan hoe je de gestelde voorwaarde kunt ondervangen en mail het naar het BEN-secretariaat: secretariaat@echoscopisten.nl. Aan de hand van jouw specifieke situatie kan de BEN met je meedenken in een passende oplossing. 

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende deelregister. In de komende 2 jaar heb je de mogelijkheid om voldoende BEN-accreditatiepunten te verzamelen zodat ook over 2 jaar jouw registratie verlengd kan worden en actueel blijft.

Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een echokwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Voor 2022 geldt dat het echokwaliteitsregister van de BEN door alle zorgverzekeraars wordt erkend. Omdat wij registratie in het echokwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze echokwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie. Ook maakt de BEN voor registratie in het echokwaliteitsregister geen onderscheid in echoscopisten die werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn; evenmin in het feit of de echoscopist ook nog een ander beroep uitoefent (zoals bijvoorbeeld verloskundige, verpleegkundige of arts).

Op basis van de werklast voor het BEN-secretariaat en eventuele beoordelaars, gelden de volgende tarieven voor (her-)registratie in de verschillende deelregisters van het echokwaliteitsregister. Registratie is geldig voor 2 jaar, bij elke herregistratie dienen dus ook weer de op dat moment geldende tarieven te worden voldaan. Onderstaande tarieven zijn geldig voor 2022-2023.

 

  • Basis: termijn: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor biometrie, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
  • Basis: biometrie: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor termijn, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
     
  • 1e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 1e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   
  • 2e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 2e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   

Zie: Voorwaarden en procedure registratie echokwaliteitsregister onder de kopjes:

4. Beoordeling logboek
5. Herregistratie
6. Uitschrijving uit het echokwaliteitsregister
7. Inschrijving na uitschrijving echokwaliteitsregister

De BEN maakt geen onderscheid in gestelde kwaliteitscriteria voor registratie door echoscopisten: ongeacht of zij daarnaast bijvoorbeeld ook verpleegkundige, verloskundige, arts of gynaecoloog zijn EN ongeacht of zij werkzaam zijn in verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld een verloskundige praktijk, een 1e lijns echocentrum, een integrale zorgorganisatie, een ziekenhuis, etcetera).Wel is het zo dat zorgverzekeraars registratie in het echokwaliteitsregister hebben opgenomen als voorwaarde om contracten af te sluiten en echo-onderzoeken te vergoeden (publicatie mei 2022). De BEN pleit ervoor, ook bij zorgverzekeraars, om alle echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie op een landelijk uniforme manier te borgen voor wat betreft kwaliteit: ongeacht of de onderzoeken in 1e, 2e of 3e lijn worden verricht.