Bestuur van de BEN

 

Het BEN bestuur bestaat momenteel uit: Chantal van Irsen-Jacobs, Patricia Koster, Yvonne van Sluis en aspirant bestuursleden: Noortje Jonker, Esmee Faro, Chantal Roozendaal en Door den Hartog

Verenigingsmanagement & secretariaat: Edith de Zeeuw en Nathalie van den Berg
Beleidsmedewerker kwaliteit: vacature
Klachtenfunctionaris kwaliteit: Marjon de Wildt

 


Chantal van Irsen - Jacobs

Portret Chantal-klein.jpg"Na lange tijd werkzaam te zijn geweest als echoscopist obstetrie en gynaecologie groeide mijn interesse naar de hele context rondom echoscopie; de organisatie rondom het uitvoeren in de breedste zin van het woord. Binnen de BEN kan ik mijn ervaring en kwaliteiten inzetten ten behoeve van onze leden en dat ervaar ik als een enorm boeiende en leuke uitdaging. Kwaliteit is daarbij mijn drijfveer. In mijn werk als echoscopist, mijn werkzaamheden voor de BEN, en in mijn werk als docent en trainer."

Portefeuilles bij de BEN

 • Voorzitter
 • BEN-bestuurslid sinds 15 mei 2018
 • Lid programmacommissie RIVM m.b.t. prenatale screening
 • Overleggen met NZA, overige beroepsgroepen in de verloskunde & gynaecologie|
 • Beroeps- & verenigingsbelangen zoals bijv. ALV, beroepsprofiel, etc.

Overige werkzaamheden

 • Echoscopist obstetrie/gynaecologie bij echocentrum Fara (Ede), de Geboortezaak (Utrecht), waarnemend echoscopist bij diverse echocentra.
 • Docent echoscopie post HBO Fontys (Eindhoven)
 • Hands-on-trainer

Yvonne van Sluis

Portret Yvonne.jpg"Na mijn studie Verloskunde (afgerond in 1992 te Rotterdam) heb ik altijd als zelfstandig ondernemer gewerkt. Zeventien jaar in mijn eigen verloskundige praktijk als verloskundige en obstetrisch echoscopiste en nu in mijn eigen echocentrum (inmiddels ook gynaecologisch echoscopiste en thuis in de commerciële echoscopie). Ik vind kennis vergaren en inzetten erg leuk, daarnaast draag ik het ook graag over op anderen. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in mijn vakgebied geeft mij energie. Kwaliteit is bij mij in alles de kern. In mijn werkzaamheden voor de BEN kan ik mijn kernkwaliteiten ten volle inzetten en zo wil ik positief bijdragen aan echoscopie in al zijn facetten."

Portefeuilles bij de BEN

 • Algemeen bestuurslid sinds 15 mei 2018
 • Penningmeester & financieel beheer
 • Echocentra & (commerciële) ondernemingen in de echoscopie
 • Contracten & verzekeringen vereniging

​Overige werkzaamheden

 • Eigen onderneming: Echocentrum Eyebaby Arnhem-Oosterbeek
 • Obstetrisch echoscopiste (ZZP) Echocentrum Fara in Ede en Iris in Tiel
 • Docente Fontys Hogeschool Eindhoven: post-HBO-opleidingen voor basisechoscopisten / SEO-echoscopisten / gynaecologische echoscopie

Patricia Koster-Stockx

Portret Patricia-klein.jpg"Kwalitatief goede zorg, dichtbij vind ik heel belangrijk. Met die missie en mijn medisch diagnostische achtergrond startte ik in 2013 Echotoon. Daarvoor bezocht ik als productspecialist echografie bij Siemens Healthineers jarenlang echo-afdelingen in ziekenhuizen door heel Europa. Ik wilde een plek met dezelfde expertise, maar in de eerste lijn. Laagdrempelig en waar je je vertrouwd voelt. Dat is Echotoon geworden. Echotoon is een expertisecentrum voor alle eerstelijns verloskundige, gynaecologische en screeningsecho's en biedt uitgebreide diagnostische zorg voor vrouwen. Samen met mijn collega’s SEO en ETSEO echoscopisten werken we samen op deze fijne plek. Echoscopie vind ik oprecht het mooiste vak wat er is en daar zet ik me graag voor in."

Toelichting aspirant bestuurslidmaatschap

Vanuit de gebleken wederzijdse behoefte om even tijd te hebben om met elkaar en, vanuit Patricia, om met het bestuurswerk kennis te maken, is gekozen voor een aspirant bestuurslidmaatschap. Dit geeft Patricia de mogelijkheid om te zien wat het bestuurswerk zoal inhoudt, zonder meteen directe verplichtingen en verantwoordelijkheden als bestuurder te hebben. Uiteraard gelden hiervoor wel afspraken t.a.v. geheimhouding en samenwerking, zoals die ook voor de andere bestuursleden gelden.

Overige werkzaamheden

 •  Echoscopist en eigenaresse van Echotoon (Groningen, Assen en Gorredijk)

Noortje Jonker

Foto Noortje Jonker'Als verloskundige en echoscopiste heb ik jarenlang een eigen praktijk gehad samen met twee andere maten. Sinds 2010 ben ik werkzaam in het hoger onderwijs en ben ik teamleider van twee opleidingen bij Inholland-Haarlem; de bachelor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken en de master Medical Imaging | Radiotion oncologie / Post HBO onderwijs in echoscopie, radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Beide ambachten hebben nog steeds mijn interesse. Ik houd van de drijfveren om ondernemend te zijn, te innoveren en alert te zijn op kansen en bedreigingen. Ook het opleiden van nieuwe vakmensen of het ontwikkelen van beleid en onderwijs hebben mijn hart gestolen. Als zorgeconoom kijk ik het liefst vanuit een overstijgende blik naar kwaliteitseisen, juridische regelgeving en systeemafspraken omdat ik solidariteit in ons zorgsysteem belangrijk vind. Vandaar dat ik graag meedenk met onze jonge beroepsvereniging. Als bestuurder waardeer ik het goede gesprek en probeer ik de verschillende nuances en perspectieven zo goed mogelijk te duiden. Ik hecht belang aan het moreel beraad bij dilemma's. Ik ben ervan overtuigd dat wij in deze vereniging uiteindelijk allemaal hetzelfde willen: zo prettig mogelijk werken aan goede, toegankelijke echoscopische zorg. Naast het werk voor de BEN ben ik wetenschappelijk adviseur bij de KNOV en doe ik bestuurlijk werk voor een van de grootste verenigingen van Nederland, NatuurMonumenten. Als moeder van vier volwassen kinderen houd ik van familiemomenten en ben ik graag in de natuur met mijn partner en hond."

Overige werkzaamheden

 • Teamleider bij Inholland-Haarlem

Door den Hartog

Foto Door den Hartog"Van oorsprong ben ik verloskundige en heb ik dit vak in de eerste en tweede lijn met liefde en passie beoefend. Na 12 jaar ben ik overgestapt naar de obstetrische echoscopie, waar ik op mijn plek ben. In de basis ben ik iemand die uitgaat van een fysiologisch verloop van een zwangerschap. Als we de randvoorwaarden van de zorg rondom de zwangere goed en kwalitatief kunnen organiseren, ook op echogebied, dan kan de fysiologie het beste floreren. Ik hecht veel waarde aan samenwerking en pragmatisch denken en doen, met daarbij het uitgangspunt dat kwalitatieve hoogstaande zorg voor de (zwangere) vrouw centraal staat en daar wil ik mij voor inzetten bij de BEN."

Overige werkzaamheden:

 • Werkzaam bij Verloskundige Centrum De Poort waar ik de volgende werkzaamheden uitvoer:
 • Obstetrisch echoscopiste voor 1e en 2e lijns SEO-echoscopie
 • Kwaliteitsmanager
 • Anticonceptie specialist; uitvoeren van AC consulten, plaatsen van spiralen en hormoonstaafje