Het BEN bestuur 2019

BENbestuur 20191101

V.l.n.r.: Sacha Neter, Daphne de Ridder-Mol, Chantal van Irsen - Jacobs, Yvonne van Sluis & Maryse Hazelhoff Roelfzema.

 

Verenigingsmanagement & Secretariaat: Marieke Dik en Vera van Zanten

Beleidsmedewerker: Viki Verfaille


 

Chantal van Irsen - Jacobs (voorzitter)

Na sinds 1988 werkzaam te zijn geweest als verloskundige in een eigen praktijk, ben ik in 2006 gaan werken als echoscopist obstetrie en gynaecologie. Een switch waar ik nooit spijt van heb gehad.
Na een tijd groeide mijn interesse naar de hele context rondom echoscopie; de organisatie rondom het uitvoeren in de breedste zin van het woord.
Binnen de BEN kan ik mijn ervaring en kwaliteiten inzetten ten behoeve van onze leden en dat ervaar ik als een enorm boeiende en leuke uitdaging.
Kwaliteit is daarbij mijn drijfveer. In mijn werk als echoscopist, mijn werkzaamheden voor de BEN, en in mijn werk als docent en trainer.

 

Maryse Hazelhoff Roelfzema (algemeen bestuurslid)

Sinds juni 2016 ben ik bestuurslid van de BEN; dit verrijkt mijn inzicht in de echoscopie en de organisatie eromheen. Hierdoor blijf ik up to date over recente ontwikkelingen. Van 1984 tot 2018 heb ik gewerkt als 1e lijns verloskundige in een maatschap. Sinds 2006 doe ik SEO- en basisechoscopie. Sinds augustus 2018 ben ik alleen nog werkzaam als echoscopist; zowel in de 1e als in de 2e lijn werk ik op verschillende locaties. Zowel in loondienst als als ZZP-er. Ik vind het boeiend en afwisselend om op verschillende locaties te werken.

 

Yvonne van Sluis (algemeen bestuurslid en penningmeester)

Na mijn studie Verloskunde (afgerond in 1992 te Rotterdam) heb ik altijd als zelfstandig ondernemer gewerkt. Zeventien jaar in mijn eigen verloskundige praktijk als verloskundige en obstetrisch echoscopiste en nu in mijn eigen echocentrum (inmiddels ook gynaecologisch echoscopiste en thuis in de commerciële echoscopie). Ik vind kennis vergaren en inzetten erg leuk, daarnaast draag ik het ook graag over op anderen. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in mijn vakgebied geeft mij energie. Kwaliteit is bij mij in alles de kern. In mijn werkzaamheden voor de BEN kan ik mijn kernkwaliteiten ten volle inzetten en zo wil ik positief bijdragen aan echoscopie in al zijn facetten.

 

Daphne Mol (algemeen bestuurslid)

Ik ben sinds 1993 werkzaam als verloskundige in Hilversum. Vanaf 2002 ben ik me gaan toeleggen op echografie. De combinatie is erg leuk.
Ik hoop bij de BEN mijn ervaring in het werkveld zowel als basisechografiste, als SEO-echografiste en als verloskundige mee te nemen in het maken van beleid, zodat praktijk en theorie wat dichter naar elkaar toekomen.

 

Sacha Neter (algemeen bestuurslid)

Sinds 1988 ben ik werkzaam als echoscopist obstetrie en gynaecologie, ná mijn opleiding als verpleegkundige. Thans werk ik als echoscopist SEO/GUO/ (NT tot januari 2019) gynaecologie met aantekening IOTA en tevens counselor prenatale screening + prenatale diagnostiek.
Ook ben ik al vele jaren werkzaam als docent echoscopie en heb ik samen met een compagnon een echo-trainingsbureau.
Na 31 jaar werkzaam te zijn als echoscopist, is de tijd rijp om mij naast de genoemde werkzaamheden, met bestuurlijke echozaken bezig te houden. Ik heb er veel zin in!

 

Klik HIER voor meer informatie over de portefeuilles & werkzaamheden van het BEN bestuur

 


 

VACATURE voor nog TWEE BEN-bestuursleden!

De BEN groeit hard en is bij steeds meer overleggen betrokken. Dat is een goede zaak, maar ook een flinke belasting voor het huidige bestuur. De BEN streeft ernaar het huidige bestuur uit te breiden met 2 nieuwe bestuursleden, bij voorkeur met werkervaring in de 2e en/of 3e lijn.
Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering van echoscopisten in verloskunde en gynaecologie? Klik dan HIER voor meer informatie.

 

 

webworks by infracom