Het BEN bestuur 2020 -2021

Chantal van Irsen - Jacobs, Sacha Neter, Daphne de Ridder-Mol, Yvonne van Sluis,

Ingrid Vogelesang, Muriel Persyn-Visser

 

Verenigingsmanagement & Secretariaat: Marieke Dik 

Beleidsmedewerker: Viki Verfaille

 

VACATURE voor nog een BEN-BESTUURSLID!

 

De BEN groeit hard en is bij steeds meer overleggen betrokken. Dat is een goede zaak, maar ook een flinke belasting voor het huidige bestuur. De BEN streeft ernaar het huidige bestuur van vrijwilligers uit te breiden met 1 nieuw bestuurslid. Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering van echoscopisten in verloskunde en/of gynaecologie? Klik dan HIER voor meer informatie.

 

Chantal van Irsen - Jacobs 
Na lange tijd werkzaam te zijn geweest als echoscopist obstetrie en gynaecologie groeide mijn interesse naar de hele context rondom echoscopie; de organisatie rondom het uitvoeren in de breedste zin van het woord.
Binnen de BEN kan ik mijn ervaring en kwaliteiten inzetten ten behoeve van onze leden en dat ervaar ik als een enorm boeiende en leuke uitdaging.

Kwaliteit is daarbij mijn drijfveer. In mijn werk als echoscopist, mijn werkzaamheden voor de BEN, en in mijn werk als docent en trainer.

Portefeuilles bij de BEN:

 • Voorzitter
 • BEN-bestuurslid sinds 15 mei 2018
 • Lid programmacommissie RIVM m.b.t. prenatale screening
 • overleggen met NZA, overige beroepsgroepen in de verloskunde & gynaecologie
 • beroeps- & verenigingsbelangen zoals bijv. ALV, beroepsprofiel, etc.

Overige werkzaamheden:

 • echoscopist (zzp) obstetrie/gynaecologie bij echocentrum het Palet, Espérance, Fara (Ede), Star-SHL
 • docent post HBO Fontys (Eindhoven)
 • hands-on trainer (zzp)

 

Yvonne van Sluis
Na mijn studie Verloskunde (afgerond in 1992 te Rotterdam) heb ik altijd als zelfstandig ondernemer gewerkt. Zeventien jaar in mijn eigen verloskundige praktijk als verloskundige en obstetrisch echoscopiste en nu in mijn eigen echocentrum (inmiddels ook gynaecologisch echoscopiste en thuis in de commerciële echoscopie). Ik vind kennis vergaren en inzetten erg leuk, daarnaast draag ik het ook graag over op anderen. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in mijn vakgebied geeft mij energie. Kwaliteit is bij mij in alles de kern. In mijn werkzaamheden voor de BEN kan ik mijn kernkwaliteiten ten volle inzetten en zo wil ik positief bijdragen aan echoscopie in al zijn facetten.

Portefeuilles bij de BEN:

 • algemeen bestuurslid sinds 15 mei 2018
 • penningmeester & financieel beheer
 • echocentra & (commerciële) ondernemingen in de echoscopie
 • klachtencommissie

Overige werkzaamheden:

 • eigen onderneming: Echocentrum Eyebaby Arnhem-Oosterbeek
 • obstetrisch echoscopiste (ZZP) Echocentrum Fara in Ede en Iris in Tiel
 • obstetrisch en gynaecologisch echoscopiste in loondienst in het Rivas Ziekenhuis te Gorinchem
 • docente Fontys Hogeschool Eindhoven: post-HBO-opleidingen voor basisechoscopisten / SEO-echoscopisten / gynaecologische echoscopie
   


Daphne de Ridder-Mol  
Ik ben sinds 1993 werkzaam als verloskundige in Hilversum. Vanaf 2002 ben ik me gaan toeleggen op echografie. De combinatie is erg leuk.
Ik hoop bij de BEN mijn ervaring in het werkveld zowel als basisechografiste, als SEO-echografiste en als verloskundige mee te nemen in het maken van beleid, zodat praktijk en theorie wat dichter naar elkaar toekomen.

Portefeuilles bij de BEN:

 • algemeen bestuurslid sinds 9 mei 2019
 • diverse werkgroepen RIVM m.b.t. prenatale screening
 • overleggen met NZA

Overige werkzaamheden:

 • echoscopiste bij Verloskundig Centrum t Gooi
 • verloskundige bij Verloskundigen praktijk Materna in Hilversum
   


Sacha Neter
Sinds 1988 ben ik werkzaam als echoscopist obstetrie en gynaecologie, ná mijn opleiding als verpleegkundige. Thans werk ik als echoscopist SEO/GUO/ (NT tot januari 2019) gynaecologie met aantekening IOTA en tevens counselor prenatale screening + prenatale diagnostiek.
Ook ben ik al vele jaren werkzaam als docent echoscopie en heb ik samen met een compagnon een echo-trainingsbureau.

Na 31 jaar werkzaam te zijn als echoscopist, is de tijd rijp om mij naast de genoemde werkzaamheden, met bestuurlijke echozaken bezig te houden. Ik heb er veel zin in!

Portefeuilles bij de BEN:

 • algemeen bestuurslid sinds 9 mei 2019  
 • BEN-kwaliteitsregisters
 • Media & public relations in samenwerking met het secretariaat

Overige werkzaamheden:

 • SEO-, GUO- en gynaecologisch echoscopiste in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
 • counselor prenatale screening en diagnostiek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
 • docente bij Fontys Hogescholen en de Nederlandse Echografie Academie
 • mede-eigenaar echo-trainingsbureau Unisoon

 

Muriël Persyn-Visser
Na mijn studie verloskunde te hebben afgerond, ben ik in 2004 begonnen met werken als verloskundige in Amsterdam. In 2008 ben ik met de basisecho-opleiding begonnen en ben ik naast de verloskunde, als echoscopiste in het ziekenhuis aan de slag gegaan. Ik heb mijn echohorizon steeds verder verbreed en heb ondertussen de NT-, SEO- en gynaecologische echo-opleidingen afgerond. Meer willen doen dan alleen verloskunde, dat was mijn reden om alle echo-opleidingen te gaan volgen.

Kwaliteit staat bij mij voorop. Daarom ben ik logboeken gaan beoordelen voor het kwaliteitsregister en geef ik mijn ervaring door aan artsen in opleiding in het ziekenhuis. Ik hoop bij de BEN mijn werkervaringen te kunnen inzetten en mij hard te maken voor een goede kwaliteit voor iedere echoscopist.

Portefeuilles bij de BEN:

 • algemeen bestuurslid sinds 12 mei 2020
 • subsidie- & fondsenwerving
 • klachtenprocedures en incidentmeldingen
 • beheer BEN-stand bij externe evenementen
 • kwaliteitsregister voor Doppler (in ontwikkeling)

Overige werkzaamheden:

 • verloskundige bij verloskundige praktijk Avea te Delft
 • echoscopiste bij HMC Haaglanden te Den Haag

 

Ingrid Vogelesang

Sinds 2010 ben ik werkzaam als echoscopist. Ik ben na de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie, door middel van post-HBO-opleidingen omgeschoold tot echoscopist. Nadat ik in het Maasstad Ziekenhuis en in het HMC heb gewerkt als echoscopist voor SEO, NT en gynaecologische echo's, ben ik in het LUMC opgeleid tot GUO-echoscopist.  

Daarnaast ben ik als onderzoeksmedewerker werkzaam in het Erasmus MC bij Generation R Next. Naast dat ik deel uitmaak van het team echoscopisten dat de 1e en 3e trimester echo's en de daarbij behorende 3D sweeps en metingen t.b.v. het onderzoek maakt, houd ik mij ook bezig met kwaliteitsbevordering en het updaten van de onderzoeksprotocollen.

Ik merk in de praktijk hoe belangrijk het is om de echovaardigheden goed op niveau te houden door voldoende echo's te blijven doen door de jaren heen en kritisch op jezelf te blijven en elkaar ook onderling om feedback te vragen.

Portefeuilles bij de BEN:

 • algemeen bestuurslid sinds 12 mei 2020
 • (basis) echo-opleidingen
 • Kwaliteitsregister
 • Organisatie hands-on trainingsdagen
 • beheer BEN-stand bij externe evenementen

Overige werkzaamheden:

 • SEO-echoscopist bij Verloskundig Centrum Schiedam
 • Echoscopist, kwaliteitsmedewerker en intern opleider voor basis echoscopie bij Generation R Next in het Erasmus MC (Rotterdam)

 

webworks by infracom