Veelgestelde vragen

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

*************

Met het echokwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten: hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn.

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

*****************

Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel (publicatie mei 2022) kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

Basis: termijn;

Basis: biometrie;

1e trimester SEO*

2e trimester SEO*
 

Naar verwachting zullen in de toekomst ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie en doppler worden toegevoegd.

* LET OP: vermelding als echoscopist in de prenatale screening betreft uitsluitend een vermelding als dusdanig: de eigenlijke kwaliteitscontroles voor deze echoscopisten vinden plaats door de Regionale Centra, conform de voorschriften van het RIVM: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

******************

Zie Voorwaarden en procedure registratie echokwaliteitsregister

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

********************************

Beschrijf je situatie, geef zelf aan hoe je de gestelde voorwaarde kunt ondervangen en mail het naar het BEN-secretariaat: secretariaat@echoscopisten.nl. Aan de hand van jouw specifieke situatie kan de BEN met je meedenken in een passende oplossing. 

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

***************************

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende deelregister. In de komende 2 jaar heb je de mogelijkheid om voldoende BEN-accreditatiepunten te verzamelen zodat ook over 2 jaar jouw registratie verlengd kan worden en actueel blijft.

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

***************************

Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een echokwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Voor 2022 geldt dat het echokwaliteitsregister van de BEN door alle zorgverzekeraars wordt erkend. Omdat wij registratie in het echokwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze echokwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie. Ook maakt de BEN voor registratie in het echokwaliteitsregister geen onderscheid in echoscopisten die werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn; evenmin in het feit of de echoscopist ook nog een ander beroep uitoefent (zoals bijvoorbeeld verloskundige, verpleegkundige of arts).

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

**************************************************

Op basis van de werklast voor het BEN-secretariaat en eventuele beoordelaars, gelden de volgende tarieven voor (her-)registratie in de verschillende deelregisters van het echokwaliteitsregister. Registratie is geldig voor 2 jaar, bij elke herregistratie dienen dus ook weer de op dat moment geldende tarieven te worden voldaan. Onderstaande tarieven zijn geldig voor 2022-2023.

 

  • Basis: termijn: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor biometrie, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
  • Basis: biometrie: een bijdrage van €75,00 voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor termijn, blijft het bedrag €75,00 voor de 2-delige beoordeling.
     
  • 1e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 1e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   
  • 2e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 2e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

****************************

Zie: Voorwaarden en procedure registratie echokwaliteitsregister onder de kopjes:

4. Beoordeling logboek
5. Herregistratie
6. Uitschrijving uit het echokwaliteitsregister
7. Inschrijving na uitschrijving echokwaliteitsregister

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

****************************

De BEN maakt geen onderscheid in gestelde kwaliteitscriteria voor registratie door echoscopisten: ongeacht of zij daarnaast bijvoorbeeld ook verpleegkundige, verloskundige, arts of gynaecoloog zijn EN ongeacht of zij werkzaam zijn in verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld een verloskundige praktijk, een 1e lijns echocentrum, een integrale zorgorganisatie, een ziekenhuis, etcetera).Wel is het zo dat zorgverzekeraars registratie in het echokwaliteitsregister hebben opgenomen als voorwaarde om contracten af te sluiten en echo-onderzoeken te vergoeden (publicatie mei 2022). De BEN pleit ervoor, ook bij zorgverzekeraars, om alle echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie op een landelijk uniforme manier te borgen voor wat betreft kwaliteit: ongeacht of de onderzoeken in 1e, 2e of 3e lijn worden verricht.


 

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14-2-2023 **

***********************

Bij het verrichten van een liggingsecho (ieder echo onderzoek in het 2e/3e trimester) wordt onafhankelijk van de indicatie minimaal gekeken naar o.a. ook de biometrie. (zie: www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Foetale-echoscopie-2.0-13-11-2009.pdf).
Dat is de reden waarom de liggingsecho valt onder het basis echokwaliteitsregister biometrie.