Open hier het volledige Klachten- en bezwaarreglement

Klachten

De BEN doet haar uiterste best om de accreditatie voor en registratie in het kwaliteitsregister zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is de BEN een lerende organisatie. Jouw klacht over of feedback op zaken die beter kunnen, helpt ons om onze processen verder te verbeteren.

Ben je ergens niet tevreden over? Blijf er niet mee rondlopen; laat het ons weten. BEN heeft een Klachten- en bezwaarreglement waarin precies staat hoe je een klacht of bezwaar kunt indienen en wat er na het indienen gebeurt. We raden je aan het volledige Reglement door te lezen als je overweegt een klacht in te dienen.

We onderscheiden verschillende soorten feedback en klachten:

  • Praktische problemen
  • Reglementen en procedures
  • Onvoldoende beoordeling van een logboek
  • Alle andere feedback en klachten

Praktische problemen:

Je ondervindt praktische problemen in het proces van accreditatie of registratie? Bijvoorbeeld: Je kunt iets niet vinden op de website, je vindt een aanwijzing in het reglement niet duidelijk, het uploaden van een logboek lukt niet.

WAT KUN JE DOEN?

Bel het secretariaat of stuur een mailtje met je probleem naar kwaliteit@echoscopisten.nl.

WAT DOEN WIJ?

We registreren je feedback, reageren binnen 5 dagen op je mail en proberen zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden.

Reglementen en procedures:

Je bent het niet eens met reglementen en procedures? Bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, het Reglement echokwaliteitsregister of de eisen aan logboekbeoordelaars.

WAT KUN JE DOEN?

Vul het klachtenformulier op de website in en omschrijf je onvrede.

WAT DOEN WIJ?

We registreren jouw feedback en nemen die mee in de eerstvolgende evaluatie van het betreffende proces onderdeel. Het hele proces van accreditatie en registratie is opgesteld in nauwe samenwerking met de KNOV. Als je lid bent van de KNOV kun je je feedback ook bij hen neerleggen. Op die manier komt het ook in de eerstvolgende evaluatie terecht.

Inhoudelijke beoordeling van je logboek

Je bent het niet eens met de inhoudelijke beoordeling van je logboek?

We onderscheiden hierin twee situaties:

A: beoordeling van het eerste logboek en

B: beoordeling herkansingslogboek.

A:           Je bent het oneens met de inhoudelijke beoordeling van je eerste logboek:

WAT KUN JE DOEN?

Je kunt dit aangeven op het klachtenformulier op de website.

WAT DOEN WIJ?

Je klacht wordt geregistreerd. Je feedback is o.a. belangrijk voor de terugkoppeling aan de logboekbeoordelaren.  Je klacht wordt niet in behandeling genomen. Zie verder artikel 5.5 van het klachtenreglement. Bij een onvoldoende beoordeling van je eerste logboek krijg je de mogelijkheid een herkansingslogboek in te dienen.

B:          Je bent het niet eens met de inhoudelijke beoordeling van je herkansingslogboek.

WAT KUN JE DOEN?

De BEN medewerker die je gebeld heeft over de uitslag heeft je laten weten dat je kunt kiezen tussen het aanvragen van een second opinion of uitschrijving uit het register. Laat weten wat je keuze is.

WAT DOEN WIJ?

Als je kiest voor een second opinion zorgen wij dat een niet eerder bij de beoordeling betrokken, ervaren beoordelaar naar je logboek kijkt en het beoordeelt. Hieraan zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in het reglement echokwaliteitsregister.

Als je het niet eens bent met de uitkomst van de second opinion kun je formeel bezwaar maken tegen de beoordeling bij de onafhankelijke Bezwaarcommissie. Je kunt ook verzoeken daarbij eerdere beoordelingen (van je eerste logboek en/of je herkansingslogboek) mee te wegen. Vul hiervoor het bezwaarformulier op de website in.  Hiermee zet je de bezwaarprocedure in gang.  Als de juiste stappen in de procedure zijn doorlopen zullen de leden van de Bezwaarcommissie je bezwaar onderzoeken. Zij bekijken je logboek opnieuw en kijken daarbij ook naar eerdere beoordelingen, als daarom is verzocht. Aan de behandeling van een bezwaar door de Bezwaarcommissie zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in artikel 8 van het Klachten- en bezwaarreglement.

Alle andere feedback en klachten

WAT KUN JE DOEN?

Vul het klachtenformulier op de website in en omschrijf je klacht.

WAT DOEN WIJ?

  • Je ontvangt een ontvangstmail. Een klachtenmedewerkers neemt binnen 5 werkdagen na je antwoord op die mail telefonisch contact met je op en bekijkt samen met je of er een oplossing te vinden is.
  • Als dat onvoldoende oplevert onderzoekt de klachtenmedewerker je klacht en legt deze voor aan het Bestuur.
  • Het Bestuur neemt een besluit op je klacht.
  • Als je het niet eens bent met het besluit van het Bestuur op je klacht, kun je bezwaar aantekenen en de onafhankelijke Bezwaarcommissie verzoeken je bezwaar te onderzoeken. Hiervoor vul je het bezwaarformulier op de website in. Aan de behandeling van een bezwaar door de Bezwaarcommissie zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in artikel 8 van het Klachten- en bezwaarreglement. In sommige gevallen zal de Bezwaarcommissie het bezwaar niet behandelen. Zie hiervoor  het Klachten- en bezwaarreglement.