Klacht of bezwaar indienen

Helemaal onderaan deze pagina kunt u het formulier invullen.

Met het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer geeft u ons toestemming om deze contactgegevens te gebruiken om informatie met u uit te wisselen over uw klacht of bezwaar.

De procedure van de klachtenafhandeling is beschreven in het Klachten- en bezwaarreglement kwaliteitsregister basisecho van de BEN.  
Klik hier om die te downloaden.

Klacht of bezwaar? 

Zie de FAQ over dit thema

AVG

Klacht: In het kader van de AVG informeren we u dat de klachtenmedewerker die de klacht behandelt, toegang krijgt tot binnen de BEN beschikbare gegevens met betrekking tot de  klacht. Deze gegevens worden vastgelegd in het klachtdossier (een dossier waarin op datum alle correspondentie, gesprekssamenvattingen, onderzoeksresultaten en afspraken worden vastgelegd).

Bezwaar: Na het indienen van een bezwaar vragen wij u een verklaring te ondertekenen waarin u toestemming geeft om gegevens met betrekking tot de klacht te delen met de leden van de Bezwaarcommissie.

Bezwaar

Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden. BEN en KNOV hebben afgesproken dat voor het indienen van een bezwaar een kostendekkend tarief in rekening gebracht zal worden. Voor de behandeling van het bezwaar is dat € 400.- excl. BTW. Voor de administratie en organisatie rondom het proces is dat € 100.- excl. BTW. Als de commissie uw bezwaar volledig gegrond acht, krijgt u de volledige behandelingskosten terug. Voor de administratiekosten geldt geen restitutie mogelijkheid.

Bevestiging van ontvangst

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat we uw klacht of bezwaar hebben ontvangen.
Als u binnen 5 werkdagen geen bevestiging van ontvangst hebt gekregen verzoeken we u om contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 06 - 5885 2430.

Het secretariaat is te bereiken op:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur

* Aanduiding van verplicht veld
Klacht of bezwaar*