BEN-lidmaatschap versus registratie in het echokwaliteitsregister


Je kunt ervoor kiezen om lid te worden van de BEN, óf om je te laten registreren in één of meerdere echokwaliteitsregisters. BEN-lidmaatschap is hiervoor geen vereiste waardoor het echokwaliteitsregister breed toegankelijk is. Aanmelden om lid te worden van de BEN óf je enkel laten registreren in het echokwaliteitsregister gaat nagenoeg op dezelfde manier.

Lid van de BEN
Als lid van de BEN behoor jij samen met ruim 1500 leden tot dé Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland obstetrie & gynaecologie. Onze belangrijkste doelen zijn belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering.

De kernwaarden waar wij al onze activiteiten aan toetsen zijn: betrokken, actueel, actief en zichtbaar. We staan open voor jouw vragen en ideeën en willen je altijd up-to-date houden. De BEN ontmoet je graag tijdens activiteiten en we laten samen met jou zien dat echoscopie een vak is!

Bij de BEN aangesloten echoscopisten verrichten uiteenlopende echo’s en in onze echokwaliteitsregisters is te zien voor welk type echo's de individuele echoscopisten gecertificeerd zijn. Deze zijn in te zien door bijv. cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars en staan garant voor de kwaliteit van de daarin opgenomen echoscopisten.

De BEN organiseert regelmatig bijeenkomsten speciaal voor jou. Zo is in het najaar altijd hét BEN-symposium met diverse sprekers uit binnen- en buitenland over uiteenlopende, interessante onderwerpen. Van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) maken we een boeiend evenement met een minisymposium en meerdere keren per jaar organiseert de BEN populaire hands-on trainingen.

Als BEN-lid kun je je gratis laten registreren in een echokwaliteitsregister (je betaalt wel apart voor je logboekbeoordelingen). Verdere voordelen:

- nieuwsbrieven met relevante informatie en ontwikkelingen van het vak echoscopie
- beroep kunnen doen op expertise van de BEN
- inspraak, deelname aan en stemrecht op de ALV
- gebruik kunnen maken van door de BEN georganiseerde hands-on trainingen
- korting op het jaarlijkse BEN-symposium

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden t/m 31 december 2023.

Het BEN-lidmaatschap kost €200,00 (contributie is vrij van BTW) per jaar.

Registratie echokwaliteitsregister: €250,00 (excl. BTW) per jaar.

Kosten beoordeling logboek termijn of biometrie €70,00 (excl. BTW) per logboek.