Verschil BEN-lidmaatschap en losse registratie in het echokwaliteitsregister


Je kunt ervoor kiezen om lid te worden van de BEN, óf om je te laten registreren in één of meerdere echokwaliteitsregisters. BEN-lidmaatschap is hiervoor geen vereiste waardoor het echokwaliteitsregister breed toegankelijk is. Aanmelden om lid te worden van de BEN óf je enkel laten registreren in het echokwaliteitsregister gaat nagenoeg op dezelfde manier.

Lid van de BEN
Als lid van de BEN behoor jij samen met ruim 1500 leden tot dé Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland obstetrie & gynaecologie. Onze belangrijkste doelen zijn belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering.

De kernwaarden waar wij al onze activiteiten aan toetsen zijn: betrokken, actueel, actief en zichtbaar. We staan open voor je vragen en ideeën en willen je altijd up-to-date houden. De BEN ontmoet je graag tijdens activiteiten en we laten samen met jou zien dat echoscopie een vak apart is!

Bij de BEN aangesloten echoscopisten verrichten uiteenlopende echo’s en in onze echokwaliteitsregisters is te zien voor welk type echo's de individuele echoscopisten gecertificeerd zijn. Deze zijn in te zien door bv. cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars; en staan borg voor de kwaliteit van de daarin opgenomen echoscopisten.

De BEN organiseert regelmatig bijeenkomsten speciaal voor jou. Zo is in het najaar altijd hét BEN-symposium met diverse sprekers uit binnen- en buitenland over uiteenlopende, interessante onderwerpen. Van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) maken we een boeiend evenement met een minisymposium en meerdere keren per jaar organiseren we onze populaire hands-on trainingen.

Als BEN-lid kun je je gratis laten registreren in een echokwaliteitsregister (je betaalt enkel voor je logboekbeoordelingen). Verdere voordelen:

-nieuwsbrieven met relevante informatie en ontwikkelingen van het vak echoscopie,
-beroep kunnen doen op expertise van de BEN,
-inspraak, deelname aan en stemrecht op de ALV,
-gebruik kunnen maken van door de BEN georganiseerde hands-on trainingen,
-korting op het jaarlijkse BEN-symposium,

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden t/m 31 december 2023

Het BEN-lidmaatschap kost 200 euro per jaar (contributie is vrij van BTW).

Registratie echokwaliteitsregister: € 200,00 per jaar inclusief 21% BTW (€ 165,29 excl. BTW)

Kosten beoordeling logboek, inclusief één herkansingsronde (termijn, biometrie of beide): € 75,00