AANSLUITEN BIJ KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN – NU DOEN

Ben je werkzaam als zelfstandig echoscopist, eventueel in een praktijk met anderen? Dan moet je een klachtenregeling hebben en je aansluiten bij een geschilleninstantie. Dat is een verplichting vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

De BEN biedt je faciliteiten voor de klachtenregeling. Sluit je je aan dan ontvang je een Handreiking waarin staat wat je moet doen en allerlei faciliteiten (zoals een klachtenreglement, klachtenfolder en klachtenformulier). Meer hierover en over voorwaarden en kosten lees je in het bijgevoegde informatieblad. (let op: het uurtarief voor 2022 is gewijzigd naar 75,00 euro excl. BTW per uur)

De BEN kiest er voor om klachtenregeling en geschillenregeling apart te houden. Er is dan minder kans op vermenging van belangen en meer waarborg voor een onafhankelijke, gescheiden afhandeling van een klacht en een geschil. Voor aansluiting bij een ministerieel erkende geschilleninstantie moet je dus zelf zorgen. Aanwijzingen vind je in het informatieblad.

Voor sommige leden heeft het voordelen als je de klachtenregeling op een andere manier organiseert.
Ook dat is toegelicht in het informatieblad.

Wil je je aansluiten bij de BEN-klachtenregeling?

Vul dan het bijgevoegde formulier in en mail het naar secretariaat@echoscopisten.nl

Na ontvangst stuurt de BEN je de Handreiking en faciliteiten om aan de slag te gaan met de bekendmaking en met het verder opzetten van je klachtenregeling voor cliënten.