Bij het indienen van je logboek vragen we je ook je aantallen verrichtingen in te vullen in je profiel.
De enige betrouwbare manier om je aantallen verrichtingen te achterhalen, is door dit in je bronsysteem zelf na te gaan.

Voor de volgende bronsystemen/softwareleveranciers is dit expliciet in een handleiding beschreven: