Opleidingen echoscopie in de obstetrie en/of gynaecologie

Het gebruik van echoscopie binnen de obstetrie en gynaecologie is al jaren niet meer weg te denken. Voor het uitvoeren van een betrouwbaar echoscopisch onderzoek is een uitgebreide kennis van de anatomie en -in geval van de obstetrie- embryologie onmisbaar. Bovendien is een brede basiskennis van de obstetrie en gynaecologie, alsmede van de echofysica vereist.
Onderzoeken zoals het 1e en 2e trimester structurele echoscopische onderzoek (SEO) stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de echoscopist. Ook is er een steeds grotere rol weggelegd bij de voorlichting en begeleiding van zwangeren en gynaecologische patiënten. Eén van de doelstellingen van de BEN is het bevorderen van kennis, bekwaamheid en kwaliteit van de echoscopie.

Gemeenschappelijke eindtermen van de Landelijke Echo-Opleidingen (LEO) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN)_versie 2018

Basiscursus en gynaecologie

 

Fontys Pro Health (Eindhoven)

https://fontys.nl/Hbo-opleidingen.htm

InHolland Academy (Haarlem)

https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-in-de-gynaecologie-en-obstetrie/

UMC Utrecht

https://www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/echografie-verloskunde-basiscursus

Academie Verloskunde Maastricht ZUYD

https://www.av-m.nl/cursussen-en-trainingen/cursusaanbod?a%5B%5D=Echoscopie

HanzePro Hanzehogeschool Groningen

https://www.hanzepro.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn-opleidingen/cure-paramedisch/echografie-in-de-gynaecologie-en-obstetrie/

EchoXpert (Amsterdam)

https://www.echoxpert.nl/basisopleiding/

1e en 2e trimester SEO

Klik hier voor een overzicht van opleidingsinstituten die de opleidingen 1e en/of 2e trimester SEO aanbieden, vastgesteld door het Centraal Orgaan van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-echoscopisten