Opleidingen echoscopie in de obstetrie en/of gynaecologie

Het gebruik van echoscopie binnen de obstetrie en gynaecologie is al jaren niet meer weg te denken. Voor het uitvoeren van een betrouwbaar echoscopisch onderzoek is een brede basiskennis van de obstetrie en gynaecologie, alsmede van de echofysica vereist. Bovendien is een uitgebreide kennis van de anatomie en -in geval van de obstetrie- embryologie onmisbaar. Ook is er een steeds grotere rol weggelegd bij de voorlichting en begeleiding van zwangeren en gynaecologische patiënten. Eén van de doelstellingen van de BEN is het bevorderen van kennis, bekwaamheid en kwaliteit van de echoscopie, hiertoe werken wij nauw samen met de landelijke echo-opleidingen.
Onderzoeken zoals het 1e en 2e trimester structurele echoscopische onderzoek (SEO) stellen aanvullende hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de echoscopist.

Basisopleidingen echoscopie in de obstetrie en/of gynaecologie in Nederland

Voor inschrijving in het echokwaliteitsregister basis termijn en biometrie is o.a. een diploma van de Basisopleiding echoscopie in de obstetrie vereist: https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister/voorwaarden-kwaliteitseisen-en-procedure-registratie-echokwaliteitsregister.

De volgende landelijke echo-opleidingen hanteren de: Gemeenschappelijke eindtermen van de Landelijke Echo-Opleidingen (LEO) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN)_versie 2018.

Fontys Pro Health (Eindhoven)

 

InHolland Academy (Haarlem)

 

UMC Utrecht

 

Academie Verloskunde Maastricht ZUYD

 

HanzePro Hanzehogeschool Groningen

 

EchoXpert (Amsterdam)

 

Opleidingen 1e en 2e trimester SEO

Klik hier voor een overzicht van opleidingsinstituten die de opleidingen 1e en/of 2e trimester SEO aanbieden, vastgesteld door het Centraal Orgaan van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM: https://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/scholing-echoscopisten.