Heb jij een klacht of een bezwaar, lees dan onderstaande goed door.

Klachten 

De BEN doet haar uiterste best om de accreditatie voor en registratie in het kwaliteitsregister zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is de BEN een lerende organisatie; jouw klacht over of feedback op zaken die beter kunnen, helpt ons om onze processen verder te verbeteren. 

Ben je ergens niet tevreden over? Blijf er niet mee rondlopen; laat het ons weten. BEN heeft een Klachten- en bezwaarreglement waarin precies staat hoe je een klacht of bezwaar kunt indienen en wat er na het indienen gebeurt. Het volledige reglement vind je HIER. We raden je aan dit reglement door te lezen als je overweegt een klacht in te dienen. 

We onderscheiden verschillende soorten feedback en klachten: 

  1. Praktische problemen 
  2. Reglementen en procedures 
  3. Onvoldoende beoordeling van een logboek 
  4. Alle andere feedback en klachten 

 

Praktische problemen

Je ondervindt praktische problemen in het proces van accreditatie of registratie? Bijvoorbeeld: Je kunt iets niet vinden op de website, je vindt een aanwijzing in het reglement niet duidelijk, het uploaden van een logboek lukt niet.  

WAT KUN JE DOEN?  Bel het secretariaat of stuur een mailtje met je probleem naar kwaliteit@echoscopisten.nl. 

WAT DOEN WIJ?  We registreren je feedback, reageren binnen 5 dagen op je mail en proberen zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden.  

Reglementen en procedures

Je bent het niet eens met reglementen en procedures? Bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, het Reglement echokwaliteitsregister of de eisen aan logboekbeoordelaars. 

WAT KUN JE DOEN?  Vul het klachtenformulier op de website in en omschrijf je onvrede. 

WAT DOEN WIJ?  We registreren jouw feedback en nemen die mee in de eerstvolgende evaluatie van het betreffende proces onderdeel. Het hele proces van accreditatie en registratie is opgesteld in nauwe samenwerking met de KNOV. Als je lid bent van de KNOV kun je je feedback ook bij hen neerleggen. Op die manier komt het ook in de eerstvolgende evaluatie terecht. 

Onvoldoende beoordeling van je logboek 

Je bent het niet eens met de onvoldoende beoordeling van je logboek?  

We onderscheiden hierin twee situaties:  

  1. onvoldoende beoordeling van het eerste logboek
  2. onvoldoende beoordeling herkansingslogboek. 

Je bent het oneens met de beoordeling van je eerste logboek

WAT KUN JE DOEN?  Je kunt dit aangeven op het klachtenformulier op de website. 

WAT DOEN WIJ?  Je klacht wordt geregistreerd, maar niet in behandeling genomen. Zie artikel 5.5 van het klachtenreglement. Bij een onvoldoende beoordeling van je eerste logboek krijg je de mogelijkheid een herkansingslogboek in te dienen. 

Je bent het niet eens met de onvoldoende beoordeling van je herkansingslogboek

WAT KUN JE DOEN?  De BEN medewerker die je gebeld heeft over de uitslag heeft je laten weten dat je kunt kiezen tussen het aanvragen van een second opinion of uitschrijving uit het register. Laat weten wat je keuze is. 

WAT DOEN WIJ?  Als je kiest voor een second opinion zorgen wij dat een niet eerder bij de beoordeling betrokken, ervaren beoordelaar naar je logboek kijkt en het beoordeelt. Hieraan zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in het reglement echokwaliteitsregister. 

Als je het niet eens bent met de uitkomst van de second opinion kun je formeel bezwaar maken tegen de beoordeling bij de onafhankelijke Bezwaarcommissie. Je kunt ook verzoeken daarbij eerdere beoordelingen (van je eerste logboek en/of je herkansingslogboek) mee te wegen. Vul hiervoor het bezwaarformulier op de website in.  

WAT DOEN WIJ?  We verzoeken de leden van de Bezwaarcommissie om je bezwaar te onderzoeken. Zij bekijken je logboek opnieuw en kijken daarbij ook naar eerdere beoordelingen, als daarom is verzocht. Aan de behandeling van een bezwaar door de Bezwaarcommissie zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in artikel 8 van het Klachten- en bezwaarreglement. 

Alle andere feedback en klachten

WAT KUN JE DOEN? Vul het klachtenformulier op de website in en omschrijf je klacht. 

WAT DOEN WIJ?  Je ontvangt een ontvangstmail. Een klachtenmedewerkers neemt binnen 5 werkdagen na je antwoord op die mail telefonisch contact met je op en bekijkt samen met je of er een oplossing te vinden is.  

Als dat niets oplevert onderzoekt de klachtenmedewerker je klacht en legt deze voor aan het Bestuur. 

Het Bestuur neemt een besluit op je klacht. 

Als je het niet eens bent met het besluit van het Bestuur op je klacht, kun je bezwaar aantekenen en de onafhankelijke Bezwaarcommissie verzoeken je bezwaar te onderzoeken. Hiervoor vul je het bezwaarformulier op de website in. Aan de behandeling van een bezwaar door de Bezwaarcommissie zijn kosten verbonden. De actuele kosten vind je in artikel 8 van het Klachten- en bezwaarreglement. 

In sommige gevallen zal de Bezwaarcommissie het bezwaar niet behandelen. Zie hiervoor het Klachten- en bezwaarreglement.