Nieuws

02-03-2018

De nieuwe privacywet AVG

De BEN heeft voor haar leden advies ingewonnen bij diverse instanties die behulpzaam zijn bij het implementeren van de AVG die per 25 mei 2018 van kracht gaat. We hebben in de VvAA de meest geschikte instantie gevonden.
02-02-2018

De nieuwe privacywet 25 mei van kracht

Omdat de BEN ook haar leden wil informeren en ondersteunen met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn we bij de VvAA te rade gegaan en hebben bij hen een goede partner gevonden in het verzorgen van de AVG in de praktijk. Let op; deze wordt begin februari gelanceerd, hou de…
30-12-2017

Indicaties Vitaliteitsecho

Vanaf 1 januari 2018 wordt er een nieuwe prestatiecode toegevoegd aan de lijst specifieke diagnose echo’s. Het betreft de vitaliteitsecho welke rond de 8ste week van de zwangerschap kan worden uitgevoerd( tot maximaal 8 weken en 4 dagen)
24-07-2017

Nieuws over de vitaliteitsecho

Wij zijn verheugd om jullie mede te delen dat na jaren van lobbyen door de BEN, de kogel door de kerk is.
24-07-2017

Tarieven 2018 bekend

De NZa heeft de tarieven bekend gemaakt voor 2018 en ook de tarief opbouw.
24-07-2017

Onze zorg bij integrale zorg

De BEN benadrukt nog steeds het belang van toetreding tot het VSV in jouw gebied. Naar aanleiding van onze geslaagde middag over de integrale zorg op 13 juni jl. is er een lijst met VSV's op onze website geplaatst waar je kan zien bij welke contactpersoon je kan aankloppen. We weten ook dat het…
20-06-2017

Verslag 13 juni Over integrale zorg

Op 13 juni heeft er vanuit de BEN een middag plaatsgevonden over Integrale zorg
19-04-2017

Zelfstandig ondernemer en ziek: wat dan?

Voor zelfstandig ondernemers is het niet makkelijk te zorgen voor een goede arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Het is te duur, te veel gedoe of gewoon geen idee wat de mogelijkheden zijn. Maar word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen.
26-03-2017

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN – VOORLOPIGE FACILITEIT

De BEN biedt als service aan zelfstandig werkende leden de mogelijkheid van aansluiting bij een klachtenregeling voor cliënten, zoals de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) deze voorschrijft aan zorgaanbieders. De ontwikkeling van de BEN-klachtenregeling vindt nu plaats.
10-01-2017

NIPT:verplichte scholing voor counselors

in maart 2017 worden door alle regionale centra 2 scholingen georganiseerd over de NIPT. Dit is een verplichte scholing voor counselors.
webworks by multimove