Ten behoeve van (her)registratie in het BEN-echokwaliteitsregister is het o.a. van belang dat je eens in de 1 of 2 jaar een 'voldoende' oordeel ontvangt voor je logboek* dat je digitaal aanlevert bij de BEN: termijn, biometrie óf beide.

Na je aanmelding voor registratie in het echokwaliteitsregister of verlenging van je registratie, krijg je een oproep vanuit het Bureau om een logboek samen te stellen van je recente werk (i.e. onderzoeken van maximaal 3 maanden oud ten tijde van indienen) en dit binnen een termijn van 6 weken** na de uiterste betaaldatum in te dienen. Zolang je geen oproep hebt ontvangen, is het niet mogelijk om een logboek in te dienen.

Klik HIER voor het volledige document. Het is van belang dit document goed door te lezen voordat je aan de slag gaat met het samenstellen van je logboek.

*Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een logboekbeoordeling? Raadpleeg Artikel 5 van het Reglement echokwaliteitsregister: en stuur een e-mail naar secretariaat@echoscopisten.nl.

**Denk je in aanmerking te komen voor verlenging van de termijn voor het indienen van je logboek? Raadpleeg Artikel 7.11 van het Reglement echokwaliteitsregister en stuur binnen een week na je oproep een e-mail naar secretariaat@echoscopisten.nl.