Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor obstetrie & en gynaecologie (BEN)

 

De BEN is een beroepsvereniging die in 1997 is opgericht door echoscopisten in de obstetrie & gynaecologie met belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering als belangrijkste doelen.

De BEN is er primair voor iedereen die echo-onderzoeken verricht in de obstetrie en/of gynaecologie of hiertoe wordt opgeleid; maar ook voor iedereen die in dit vakgebied geïnteresseerd is. Klik op de button voor het meest actuele beroepsprofiel van echoscopisten in de verloskunde en/of gynaecologie.


In 2022 is de BEN uitgegroeid tot een vereniging met ruim 1500 leden. Het BEN-bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast participeren de bestuursleden in uiteenlopende overlegstructuren zoals o.a. het Centraal Orgaan voor de Prenatale Screening van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, overlegstructuren met overige betrokken zorgverleners binnen de verloskunde en/of gynaecologie (zoals o.a. KNOV, NVOG, Regionale screeningscentra), werkgroepen omtrent wetenschappelijk onderzoek waarin echoscopie wordt toegepast of onderzocht. Daarnaast zijn de bestuursleden nauw betrokken bij het werkveld en de echo-opleidingen voor wat betreft kwaliteit bevorderende activiteiten. Ook kan het bestuur een beroep doen op experts in een klankbordgroep voor een brainstormsessie omtrent actuele zaken in de echoscopie in de obstetrie en gynaecologie.

De BEN beschikt voor haar leden over een kwaliteitsregister dat met haar deelregisters recht doet aan de verschillende echoscopische onderzoeken in de obstetrie en/of gynaecologie. Ook kunnen echoscopisten zich enkel registreren in het kwaliteitsregister zonder lidmaatschap. Door middel van een tweejaarlijkse hercertificering staat de BEN borg voor de actuele kwaliteit van de daarin opgenomen echoscopisten. Dit openbare kwaliteitsregister wordt door veel werkgevers en verzekeraars dan ook als norm gehanteerd en is te raadplegen door cliënten/patiënten. 

Voor haar leden houdt de BEN jaarlijks in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) aangevuld met een wetenschappelijk programma door (inter-)nationale sprekers. In het najaar organiseert de BEN een groot (online) wetenschappelijk symposium met (inter-)nationale sprekers over actuele thema’s binnen de echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie. Daarnaast organiseert de BEN meermaals per jaar hands-on trainingen die door deelnemers altijd zeer gewaardeerd worden.

Kernwaarden

De kernwaarden waar de BEN al haar activiteiten aan toetst zijn: “betrokken, actueel, actief en zichtbaar”
Wij staan altijd open voor vragen en ideeën en willen onze leden altijd up-to-date houden. De BEN ontmoet de leden graag tijdens activiteiten en laat samen met de leden zien dat echoscopie een vak apart is!

Doelstellingen

 1. Een goede vertegenwoordiging van de leden zijn in allerlei organisaties binnen de geboortezorg.
 2. Volwaardig partner zijn bij invulling van echoscopie binnen de integrale geboortezorg.
 3. Zichtbaar zijn binnen politiek Nederland om het belang van de echoscopie/echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie te behartigen.
 4. Streven naar landelijke, uniforme indicatielijsten voor de echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie, in samenwerking met o.a. de NVOG/WFE en de KNOV.
 5. De kwaliteit van echoscopie bewaken, stimuleren en borgen met o.a. het kwaliteitsregister voor echoscopisten in de verloskunde en/of gynaecologie.
 6. Het, in nauwe samenwerking met betreffende partijen, formuleren of afstemmen van uniforme instapeisen en eindtermen die landelijk toetsbaar zijn ten behoeve van de accreditaties voor:
  • opleidingen in de basisechoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie
  • hands-on trainingen
  • 1e trimester en 2e trimester opleidingen
 7. Het ontwikkelen van landelijk uniforme kwaliteitssystemen met daarbij behorende kwaliteitseisen voor de (basis)echo’s in samenwerking met de NVOG/WFE en de KNOV.
 8. De kwaliteit van echoscopie bevorderen en bewaken door middel van een register van geaccrediteerde hands-on trainers en het accrediteren van echoscopie-gerelateerde evenementen.