Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz): bepalingen die per 1 juli 2020 in werking zijn getreden

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen was al sinds 1 juli 2017 in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging, is een groeimodel afgesproken om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Meer informatie vindt u in de 'Juridische factsheet van juli 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport' .Voor uitleg aan uw cliënten of patiënten, kunt u verwijzen naar ; 'Voor cliënten en patiënten'