Lid worden

 

De BEN is een beroepsvereniging die in 1998 is opgericht door echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie met belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering als belangrijkste doelen.

De BEN is er primair voor iedereen die echo-onderzoeken verricht in de verloskunde en/of gynaecologie of hiertoe wordt opgeleid; maar ook voor iedereen die in dit vakgebied geïnteresseerd is. Klik op de button naar het meest actuele beroepsprofiel van echoscopisten in de verloskunde en/of gynaecologie.


In 2020 is de BEN uitgegroeid tot een vereniging met ruim 850 leden. Het BEN-bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast participeren de bestuursleden in uiteenlopende overlegstructuren zoals o.a. het Centraal Orgaan voor de Prenatale Screening van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, overlegstructuren met overige betrokken zorgverleners binnen de verloskunde en/of gynaecologie (zoals o.a. KNOV, NVOG, Regionale screeningscentra), werkgroepen omtrent wetenschappelijk onderzoek waarin echoscopie wordt toegepast of onderzocht. Daarnaast zijn de bestuursleden nauw betrokken bij het werkveld en de echo-opleidingen voor wat betreft kwaliteit bevorderende activiteiten. Ook kan het bestuur een beroep doen op experts in een klankbordgroep voor een brainstormsessie omtrent actuele zaken in de echoscopie in de verloskunde en gynaecologie.