Links. Nog niet compleet. Hier wordt nog aan gewerkt.

Procedure logboek beoordelenhttps://www.echoscopisten.nl/download/6603

 

Hoe en door wie wordt het logboek beoordeeld?

HO-training

Een lijst van door de BEN geaccrediteerde HO trainers staat op de website (https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/geaccrediteerde-handson-trainers).

Accreditatie

https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/accreditatie-voor-leden-geregistreerden-hoe-werkt-het