Tarieven 2023

 

(Her) registratie

De tarieven voor (her)registratie worden jaarlijks vastgesteld conform de door de BEN en KNOV gesloten samenwerkingsovereenkomst.

De tarieven bedragen voor 2023:

€ 250,- exclusief BTW per jaar voor de (her)registratie;

• € 70,- exclusief BTW voor een logboekbeoordeling termijn of biometrie;

• € 50,- exclusief BTW voor een herkansingslogboekbeoordeling termijn of biometrie;

• € 70,- exclusief BTW voor een second opinion van het herkansingslogboek termijn of biometrie.

 

Bezwaarprocedure

De tarieven voor de bezwaarprocedure worden jaarlijks vastgesteld conform de door de BEN en KNOV gesloten samenwerkingsovereenkomst.

  • € 400,-  exclusief BTW voor behandeling bezwaar door onafhankelijke Bezwaarcommissie
  • € 100,- exclusief BTW voor administratie en organisatie van de behandeling van het bezwaar.