Alle informatie vind je in het document "Procedure logboek indienen en beoordeling"

 

Voordat je aan je logboek begint, willen we je wijzen op het volgende:
 

  • Je kunt alleen een logboek indienen nadat je hiertoe bent uitgenodigd door de BEN

  • Zet je aantallen echo’s termijn en/of biometrie van het afgelopen kalenderjaar in je cyclus-logboek pagina (een jaar terug gerekend vanaf het moment dat je het invult) Zie aantallen verrichtingen achterhalen


Logboek indienen na oproep
 

 

In je MIJN-profiel vind je bij het kopje ‘cycli-logboek’ de mogelijkheid om echobeelden te uploaden. Je maakt het logboek dus digitaal.

 

RONDE 1
1. Klik onder het kopje cycli-logboek in de MIJN-profiel en vervolgens op de cyclus-periode
2. Ga naar kopje ‘logboeken’ en klik daar op ‘logboek toevoegen’. Sta je beide registers dan dien je beide logboeken tegelijkertijd in!
3. Kies vervolgens welk logboek je wil toevoegen, in het geval je voor zowel termijn als biometrie een logboek gaat indienen, is het dus noodzakelijk om dit proces twee keer te doen.
4. Lees daar nogmaals de voorwaarden goed door.

HERKANSING
1. Klik onder het kopje cycli-logboek in de MIJN-profiel en vervolgens op de cyclus-periode
2. Ga naar kopje ‘logboeken’ en klik daar op ‘logboek afgekeurd’.
3. Kies vervolgens welk logboek je opnieuw wil maken, in het geval je voor zowel termijn als biometrie een logboek gaat indienen, is het dus noodzakelijk om dit proces twee keer te doen.
4. Lees daar nogmaals de voorwaarden goed door.
5. De beoordelaar heeft de beelden gemarkeerd die opnieuw ingediend mogen worden; je ziet twee afbeeldingen staan waarvan je de bovenste dient te vervangen met een nieuwe afbeelding. Als je je logboek vervolgens opslaat wordt dit de nieuw ingestuurde afbeelding.

Tevens kan je op de website de scoreformulieren vinden zodat je weet waar je op beoordeeld wordt.