Instructie indienen logboek

 

** Op 21 december 2022 hebben we aangekondigd dat een herstructureringsproces m.b.t. het echokwaliteitsregister en het bijbehorende registratiesysteem onvermijdelijk is. We streven ernaar dit snel; maar wel grondig uit te voeren. De informatie op deze webpagina zal hierdoor de komende tijd worden aangepast. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Wij streven ernaar u: BEN-leden, overige echoscopisten die in het echokwaliteitsregister geregistreerd staan of een verzoek hiertoe hebben ingediend, tijdig via mail op de hoogte te houden; mede met het oog op een goede voorbereiding van een eventuele logboekcontrole.

Dank voor uw begrip! 14 februari 2023 **

T.b.v. de (her)registratie voor de nieuwe registratieperiode is het o.a. van belang dat je een 'voldoende' logboek hebt ingeleverd bij de BEN om het in het echokwaliteitsregister te (blijven) staan. Dit gaat over het logboek termijn, biometrie óf beide indien je in beide registers staat.

Een oproep 'indienen logboek’ geldt niet voor jou indien;
- je afgelopen jaar tot de datum van deze oproep een opleiding echoscopie hebt afgerond kan je dit bericht negeren (stuur ons een mailtje om dit aan te geven)
- je in 2021-2022 een voldoende logboek hebt behaald bij de KNOV (stuur dit logboek en de beoordeling naar kwaliteit@echoscopisten.nl)
- je SEO echoscopist bent (Indien dit het geval is, neem dan snel contact op met de BEN, dan sta je namelijk niet goed geregistreerd)

Voordat je aan je logboek begint, willen we je wijzen op het volgende:

- Indien je geen uitnodiging (oproep logboek) hebt ontvangen om je logboek(en) in te dienen, is het niet mogelijk om een logboek in te dienen.
- Zet je aantallen echo’s termijn en/of biometrie van het afgelopen kalenderjaar in je cyclus-logboek pagina (een jaar terug gerekend vanaf het moment dat je het invult) Zie aantallen verrichtingen achterhalen

- De identificatiegegevens van de zwangere mogen niet zichtbaar/herleidbaar zijn op de beelden.
- Beelden mogen niet tot de praktijk te herleiden zijn
- Datum en tijd moeten zichtbaar zijn op de beelden.
- Per casus: plaatjes van 1 zwangere invoegen.
- De beelden moeten gemaakt zijn in de afgelopen 3 maanden, gerekend vanaf datum van indienen van je logboek.
- De technische gegevens (bijv. TI, frequentie, etc.) van de beeldinstellingen zijn zichtbaar op de afbeeldingen die zijn aanleverd.
- Gebruik geen achteraf ingezoomde of uitgesneden afbeeldingen: lever de afbeeldingen aan zoals je ze hebt gemaakt ten tijde van het echo-onderzoek.
- Indien mogelijk staat de zwangerschapsduur duidelijk vermeld op iedere afbeelding (geen harde voorwaarde/eis)
- Waak ervoor dat je logboek compleet is, er ontbreken geen beelden
- Gebruik het bestandstype JPEG voor het indienen van de beelden (Word en PDF zijn niet toegestaan)
- Bewaar je ingediende beelden goed, mocht er iets digitaal misgaan kan je ze altijd zelf nog vinden

Zie ook: https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister/voorwaarden-kwaliteitseisen-en-procedure-registratie-echokwaliteitsregister
Zie ook: scoreformulieren

Vervolgens:
- De BEN zal het logboek geanonimiseerd voor jouw gegevens, doorsturen naar de beoordelaar.
- De BEN streeft ernaar om uiterlijk 5 weken na het insturen van het logboek, de beoordeling aan je terug te koppelen.

Logboek indienen na oproep
In je MIJN-profiel vind je bij het kopje ‘cycli-logboek’ de mogelijkheid om echobeelden te uploaden. Je maakt het logboek dus digitaal.

RONDE 1
1. Klik onder het kopje cycli-logboek in de MIJN-profiel en vervolgens op de cyclus-periode
2. Ga naar kopje ‘logboeken’ en klik daar op ‘logboek toevoegen’. Sta je beide registers dan dien je beide logboeken tegelijkertijd in!
3. Kies vervolgens welk logboek je wil toevoegen, in het geval je voor zowel termijn als biometrie een logboek gaat indienen, is het dus noodzakelijk om dit proces twee keer te doen.
4. Lees daar nogmaals de voorwaarden goed door.

HERKANSING
1. Klik onder het kopje cycli-logboek in de MIJN-profiel en vervolgens op de cyclus-periode
2. Ga naar kopje ‘logboeken’ en klik daar op ‘logboek afgekeurd’.
3. Kies vervolgens welk logboek je opnieuw wil maken, in het geval je voor zowel termijn als biometrie een logboek gaat indienen, is het dus noodzakelijk om dit proces twee keer te doen.
4. Lees daar nogmaals de voorwaarden goed door.
5. De beoordelaar heeft de beelden gemarkeerd die opnieuw ingediend mogen worden; je ziet twee afbeeldingen staan waarvan je de bovenste dient te vervangen met een nieuwe afbeelding. Als je je logboek vervolgens opslaat wordt dit de nieuw ingestuurde afbeelding.

Tevens kan je op de website de scoreformulieren vinden zodat je weet waar je op beoordeeld wordt.

Je hebt altijd zes weken de tijd voor het maken van dit logboek vanaf het moment van de oproep. Voldoe je niet aan de gestelde termijn en/of voorwaarden, verloopt direct je 1e kans (ronde 1) en heb je slechts nog één herkansing (ronde 2, indienen binnen 3 maanden na de uitslag). Na een onvoldoende voor je logboek termijn en/of biometrie in de tweede ronde word je uitgeschreven uit het desbetreffende echokwaliteitsregister.

Na de afronding van je logboek zal er €75,00 incl. BTW (ongeacht termijn, biometrie of termijn en biometrie) worden afgeschreven. Dit bedrag is bestemd voor inschrijving in het kwaliteitsregister en ter vergoeding voor de beoordelaar van je logboek.

Voor vragen kan je mailen naar kwaliteit@echoscopisten.nl

Veel succes!