Verenigingsdocumenten

 

De BEN is een beroepsvereniging die in 1998 is opgericht door echoscopisten in de obstetrie en gynaecologie met belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering als belangrijkste doelen.


Klik hier voor de Statuten van de BEN, versie 30 okt 1998.
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van de verenigingsstatuten!

Klik hier voor het Huishoudelijke reglement van de BEN, versie 13 mei 2008.
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van het Huishoudelijke reglement!

Klik hier voor het Beroepsprofiel van echoscopisten in de verloskunde en/of gynaecologie, versie (27-03-2019)
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van het Beroepsprofiel!

In 2022 verwacht: Beroepscode Echoscopisten in de verloskunde en/ofgynaecologie