BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 13 (huishoudelijk reglement vastgesteld door de ALV)

Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet per e-mail of per reguliere post aan het bestuur geschieden en wel voor 1 november van het jaar, voorafgaand aan het jaar met ingang waarvan het lidmaatschap zal eindigen. Het secretariaat stuurt hiervan een bevestiging per e-mail.