Basisechoscopisten die in een echokwaliteitsregister basisechoscopie (termijn en/of biometrie) geregistreerd willen worden, uploaden hun diploma basisechoscopie in de MIJN-omgeving (achter de inlog).

De echokwaliteitsregisters basisechoscopie kennen 3 criteria waar je aan moet voldoen:

1. Diploma basisechoscopie
Na het uploaden van je basis echodiploma(‘s) en/of kwaliteitsovereenkomst (1e en/of 2e trimester SEO), sta je in het register.

2. Een als voldoende beoordeeld logboek termijn en/of biometrie
Na je aanmelding, ontvang je op korte termijn een oproep voor het uploaden van een logboek. Dit gaat digitaal via de website.   

*Vrijstellingen logboekcontrole:
-Logboek dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV en niet ouder is dan 2 jaar.
-Echoscopisten die binnen 1 jaar voor aanmelding zijn afgestudeerd en sindsdien ook als echoscopist werkzaam zijn geweest.
-Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 2e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het echokwaliteitsregister biometrie.
-Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 1e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het echokwaliteitsregister termijn.

3. Voldoende accreditatiepunten
Binnen de registratieperiode van 2 jaar dien je 8 BEN accreditatiepunten behaald te hebben (dus per 2 jaar): accreditatiepunten-voor-geregistreerden-hoe-werkt-het? 

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt vanaf inschrijvingsdatum in het echokwaliteitsregister: Herregistratie, hoe werkt het? LET OP: je registratieperiode is voor 2 jaar, verricht je minder dan 100 termijnecho’s en/of minder dan 100 echo’s biometrie, dan dien je jaarlijks een logboek te laten beoordelen.

*Echoscopisten die in het echokwaliteitsregister 1e en/of 2e trimester SEO willen staan, uploaden hun actuele overeenkomst(en) met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening in hun persoonlijke omgeving achter de inlog. Indien deze overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dient men deze binnen 1 maand te verwijderen.
**Echoscopisten 1e en/of 2e trimester SEO kunnen tevens worden geregistreerd in respectievelijk het echokwaliteitsregister basisechoscopie termijn en/of biometrie. Geef dit aan per e-mail via kwaliteit@echoscopisten.nl.