14 juli 2020 Elektronische inzage medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 heeft iedereen recht op gratis, elektronische inzage van zijn/haar medische dossier en het recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener mag dit niet weigeren. Dit staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Meer informatie vindt u in de 'Factsheet Elektronische inzage medisch dossier van juni 2020 van de Patiëntenfederatie Nederland' 

18 mei 2020: Toestemmingsformulier beeldbellen

08 mei 2020: Update maatregelen COVID-19: uitleg aan zwangeren, cliënten en patiënten

 

 

webworks by infracom