BEN: Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie

De Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie (kortweg BEN) bewaakt de kwaliteit van de echoscopische onderzoeken, uitgevoerd door echoscopisten. We verzorgen ook nascholingen, symposia en praktische trainingen, zodat echoscopisten up-to-date blijven.

Daarnaast neemt het bestuur van de BEN deel aan overleggen en werkgroepen die met echoscopie in de verloskunde en gynaecologie te maken hebben, zoals: RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), zorgverzekeraars, Regionale Centra voor prenatale screening, opleidingen, NZA (Nederlandse Zorgautoriteit), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

Informatie

Ondergaat u binnenkort een echo-onderzoek? Klik op het tabblad in de linker kolom. Daar vindt u meer informatie over veel voorkomende echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie.

Vragen

Niet alleen leden van de BEN kunnen met al hun vragen terecht bij het bestuur en het secretariaat; maar ook niet-leden zoals zwangere vrouwen en gynaecologische patiënten, kunnen vragen stellen aan de BEN. In eerste instantie kunt u uw vragen het beste neerleggen bij de echoscopist die u gaat onderzoeken of het echocentrum waar u onder zorg bent. Krijgt u daar niet voldoende duidelijkheid, dan kunt u met uw vragen naar het secretariaat van de BEN. Klik hier voor de contactgegevens van de BEN.
 

webworks by infracom