Verzoekschrift Overgangsregeling BEN-Echokwaliteitsregister

Vul onderstaand formulier volledig in.

3. Betreft werkzaamheden bij de volgende zorginstelling(en) / werkgever(s):

* met zorginstelling wordt verloskundige praktijk, echocentrum, gezondheidscentrum of ziekenhuis bedoeld waar de verloskundige echo's worden verricht.

LET OP: verzoeken ingediend na 31 december 2021 zullen niet worden behandeld binnen de context van de overgangsregeling m.b.t. het beëindigen van het KNOV-echokwaliteitsregister.

* U kunt ervoor kiezen om u separaat te laten registreren in het echokwaliteitsregister voor termijnecho's óf echo's biometrie.

5. Onderbouw per kwaliteitscriterium dat u hierboven heeft aangegeven, waarom u daar volgens u in 2021 nog niet aan kunt voldoen:

* U kunt ervoor kiezen om separaat te laten registreren in het echokwaliteitsregister voor termijnecho's óf echo's biometrie.

6. Geef per kwaliteitscriterium dat u hierboven heeft aangegeven, aan wat u heeft gepland om daar tegen 31 december 2022 alsnog toe te komen (bijv. m.b.t. de aantallen: door samenwerking en taakverdeling met collega’s binnen of buiten de eigen echo-en/of verloskundige praktijk) danwel onderbouwde suggesties om de echokwaliteit op een andere manier te borgen.

* U kunt ervoor kiezen om separaat te laten registreren in het echokwaliteitsregister voor termijnecho's óf echo's biometrie.

7. Op welk mailadres en/of telefoonnummer kunnen wij u bereiken, mocht de echokwaliteitscommissie nog verdere toelichting willen bij uw verzoekschrift?

webworks by infracom