Klik hier voor de Statuten van de BEN, versie 30 okt 1998.
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van de verenigingsstatuten!

Klik hier voor het Huishoudelijke reglement van de BEN, versie 13 mei 2008.
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van het Huishoudelijke reglement!

Klik hier voor het Beroepsprofiel van echoscopisten in de verloskunde en/ofgynaecologie, versie (27-03-2019)
LET OP: naar verwachting volgt in 2021 een update van het Beroepsprofiel!

In 2021 verwacht: Beroepscode Echoscopisten in de verloskunde en/ofgynaecologie

webworks by infracom