BEN symposium 2017-2018

Het BEN symposium 2017 was een groot succes.  We kijken er positief op terug. Het symposium van 2018 vindt plaats op vrijdag 2 november. Niet leden en studenten zijn ook van harte welkom en kunnen zich vanaf september 2018 dan ook inschrijven. Begin september ontvangen leden een mail over inschrijving. 

Net als in 2017 zal BEN kiezen voor een brede opzet van het symposium, fris qua opzet, gevarieerd in onderwerpen en kennisdeling. 

Zet m dus maar vast in de agenda!

 

 

webworks by multimove