Het RIVM-CvB is verantwoordelijk voor de prenatale screening volgens de Wet op Bevolkingsonderzoek & heeft hiervoor landelijke kwaliteitseisen opgesteld:

RIVM draaiboek Prenatale Screening

RIVM kwaliteitseisen t.a.v. het 1e & 2e trimester SEO

RIVM kwaliteitseisen echoapparatuur & beeldopslag prenatale screening (2017)

 

NVOG Kwaliteitsdocumenten:

Datering van de zwangerschap 2.0 (2018 NVOG): Voor de meting van de CRL zijn de gecorrigeerde curves van Robinson & Fleming afgesproken. (Robinson HP, Fleming JEE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975;82:702-10.)

Miskraam: (2020) De multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld door de NVOG in samenwerking met de BEN, de VVF, de KNOV, het NGvA, Patiëntenfederatie Nederland, Freya en de VSOP. Het Kennisinstituut van de Federatie heeft het richtlijntraject begeleid.

Foetale biometrie: illustraties. Voor de meting van de AC/HC/BPD/TCD/FL zijn landelijk de curves van Verburg afgesproken. (Verburg BO, Steegers EAP, De Ridder M, et al. New charts for ultrasound dating of pregnancy and assessment of fetal growth: Longitudinal data from a population- based cohort study. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31(4):388–96.)

Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek - (2019 NVOG)

 

 

 

 

 

 

webworks by infracom