De NVOG heeft modelprotocollen opgesteld voor de foetale echoscopie. 

Het RIVM is verantwoordelijk voor de prenatale screening. Zij heeft hiervoor landelijke kwaliteitseisen opgesteld. 

Hieronder de links om deze te bekijken:

RIVM kwaliteitseisen t.a.v. downscreening

RIVM kwaliteitseisen t.a.v. het SEO

RIVM draaiboek Prenatale Screening

NVOG Modelprotocollen

Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek - versie februari 2019 (NVOG)

Voor de meting van de CRL zijn de gecorrigeerde curves van Robinson & Fleming (1) afgesproken. Voor meer informatie, zie het NVOG protocol Datering van de zwangerschap 2.0 (2).
Voor de meting van de AC/HC/BPD/TCD/FL zijn landelijk de curves van Verburg afgesproken.
KLIK HIER voor beschrijving en illustraties.

 

(1) Robinson HP, Fleming JEE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975;82:702-10.

(2) Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Protocol Datering van de zwangerschap 2.0 NVOG protocol: NVOG, Utrecht; 2018. https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/Datering-van-de-zwangerschap-2.0-update-aug-2018.pdf. Geraadpleegd Feb 19, 2019.

 

 

webworks by infracom