31-07-2020

NVOG-richtlijn ‘Miskraam’ in samenwerking met o.a. BEN

24 juli heeft de NVOG in samenwerking met de BEN, Patiëntenfederatie Nederland, KNOV en Vereniging van Fertiliteitsartsen, een multidisciplinaire, evidence-based richtlijn ontwikkeld omtrent miskramen. Graag vestigen wij jouw aandacht op deze aanbevelingen

De NVOG heeft modelprotocollen opgesteld voor de foetale echoscopie. 

Het RIVM is verantwoordelijk voor de prenatale screening. Zij heeft hiervoor landelijke kwaliteitseisen opgesteld. 

Hieronder de links om deze te bekijken:

RIVM kwaliteitseisen t.a.v. downscreening

RIVM kwaliteitseisen t.a.v. het SEO

RIVM draaiboek Prenatale Screening

NVOG Modelprotocollen

Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek - versie februari 2019 (NVOG)

Voor de meting van de CRL zijn de gecorrigeerde curves van Robinson & Fleming (1) afgesproken. Voor meer informatie, zie het NVOG protocol Datering van de zwangerschap 2.0 (2).
Voor de meting van de AC/HC/BPD/TCD/FL zijn landelijk de curves van Verburg afgesproken.
KLIK HIER voor beschrijving en illustraties.

 

(1) Robinson HP, Fleming JEE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975;82:702-10.

(2) Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Protocol Datering van de zwangerschap 2.0 NVOG protocol: NVOG, Utrecht; 2018. https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/Datering-van-de-zwangerschap-2.0-update-aug-2018.pdf. Geraadpleegd Feb 19, 2019.

 

 

webworks by infracom