De BEN

De afkorting BEN staat voor Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie.

De BEN is in 1998 gestart door echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie met als doel het oprichten van een beroepsvereniging waarin belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering de uitgangspunten vormen.

In de loop van de jaren is de BEN uitgegroeid tot een vereniging met ruim 850 leden.

De BEN beschikt over een kwaliteitsregister welke onderverdeeld is in de verschillende echoscopische onderzoeken. De kwaliteitsregisters van de BEN worden vaak gezien als de norm voor werkgevers en verzekeraars.

Voor welke type echo's de individuele echoscopisten gecertificeerd zijn is te zien in ons kwaliteitsregister.

Jaarlijks wordt er in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier worden zaken als begroting, doelen en nieuwe implementaties behandeld. Aansluitend volgt een wetenschappelijk gedeelte, wat wordt ingevuld met nationale- en internationale sprekers. Dat is dit jaar op 12 mei (online).


In het najaar organiseert  de BEN een groot wetenschappelijk symposium met sprekers van (internationale) allure en interessante onderwerpen. Dat is in 2020 op 6 november.

Het bestuur van de BEN vergadert negen keer per jaar.

De bestuursleden participeren in uiteenlopende overlegstructuren zoals:  het Centraal Orgaan voor de Prenatale Screening van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Zij participeren tevens in de werkgroepen die voorbereidend werk doen voor de hierboven genoemde overlegstructuur. Daarnaast zijn de bestuursleden nauw betrokken bij het werkveld en de echo opleidingen w.b. kwaliteitsbevorderende activiteiten.

 

Doelstellingen van de BEN

Het bestuur van de BEN streeft naar het behalen van de volgende doelstellingen:

1. Een goede vertegenwoordiging van onze leden zijn in allerlei organisaties rondom geboortezorg.

2. Volwaardig partner zijn bij invulling van echoscopie binnen de integrale geboortezorg

3. Zichtbaar zijn binnen politiek Nederland met als doel het belang van de echoscopie/echoscopisten in de obstetrie en gynaecologie te behartigen

4. De kwaliteit bewaken en borgen met  het kwaliteitsregister voor echoscopisten in de obstetrie en gynaecologie

5. De kwaliteit van hands-on trainingen bewaken door middel van een register van geaccrediteerde hands-on trainers

 

webworks by infracom