Nieuws

02-04-2016

Voorbeeldbrief terugvragen onverschuldigd betaalde btw

In 2015 heeft de Belastingdienst geoordeeld dat echoscopisten met een vooropleiding tot verloskundige en radiologisch laborant (MBB’er) vallen onder de medische vrijstelling btw.
Op grond van het neutraliteitsbeginsel kunnen ook echoscopisten met als vooropleiding verpleegkunde, vaatlaborant en…
12-03-2016

Zikavirus

Het RIVM heeft een advies uitgebracht voor zwangeren en hun partners t.a.v. het zikavirus.
06-03-2016

NIPT

NIPT mogelijk voor de zomer beschikbaar voor alle zwangeren
18-11-2015

Data ALV en Symposium 2016

De voorlopige data voor de Algemene ledenvergadering en BEN symposium 2016 zijn bekend.
24-10-2015

Engelse versie website.

De website van de BEN heeft een Engelse versie gekregen.
27-09-2015

Medische BTW vrijstelling voor echoscopisten

Leden die ten onrechte btw hebben afgedragen over de jaren 2013 - 2015 worden gevraagd zich te melden!
22-06-2015

Klankbordgroep BEN

28 juni vond de bijeenkomst van de BEN met de leden van de klankbordgroep plaats. Deze bestaat uit: Els Lorijn, Titia Cohen, Wendy Manten en Rob Stigter.
Bekijk het verslag.
webworks by infracom