Nieuws

24-07-2017

Onze zorg bij integrale zorg

De BEN benadrukt nog steeds het belang van toetreding tot het VSV in jouw gebied. Naar aanleiding van onze geslaagde middag over de integrale zorg op 13 juni jl. is er een lijst met VSV's op onze website geplaatst waar je kan zien bij welke contactpersoon je kan aankloppen. We weten ook dat het…
20-06-2017

Verslag 13 juni Over integrale zorg

Op 13 juni heeft er vanuit de BEN een middag plaatsgevonden over Integrale zorg
19-04-2017

Zelfstandig ondernemer en ziek: wat dan?

Voor zelfstandig ondernemers is het niet makkelijk te zorgen voor een goede arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Het is te duur, te veel gedoe of gewoon geen idee wat de mogelijkheden zijn. Maar word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen.
26-03-2017

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN – VOORLOPIGE FACILITEIT

De BEN biedt als service aan zelfstandig werkende leden de mogelijkheid van aansluiting bij een klachtenregeling voor cliënten, zoals de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) deze voorschrijft aan zorgaanbieders. De ontwikkeling van de BEN-klachtenregeling vindt nu plaats.
10-01-2017

NIPT:verplichte scholing voor counselors

in maart 2017 worden door alle regionale centra 2 scholingen georganiseerd over de NIPT. Dit is een verplichte scholing voor counselors.
21-09-2016

WKKGZ uitgelicht

Graag praten we je bij over de wet WKKGZ
15-07-2016

Menzis stelt lidmaatschap BEN verplicht voor echoscopisten

M.i.v. 2017 stelt zorgverzekeraar Menzis het lidmaatschap BEN verplicht voor echoscopisten om in aanmerking te komen voor een contract voor echoscopie en prenatale screening.
08-07-2016

Invoering NIPT

De gezondheidsraad heeft minister Schippers geadviseerd.
28-06-2016

Modelovereenkomst echoscopist verloskunde en/of gynaecologie

Per 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. I.p.v. de VAR kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruikmaken van modelovereenkomsten.
09-05-2016

Nieuws voor zzp'ers

Modelovereenkomst i.p.v. VAR
webworks by infracom