nieuwe tarieven NZa

op 18 jul 2018 om 23:11

Echo tarieven 2019

 

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de Beleidsregel verloskunde 2019 vastgesteld. In deze beleidsregel worden de in rekening te brengen prestaties en bijbehorende tariefonderbouwing beschreven voor verloskundige zorg in 2019. Hieronder vallen ook de echo-tarieven. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt  met ingang van 1 januari 2020.

 

Introductie van max-maxtarief voor de verloskunde per 2019

 

Voor de verloskunde gelden max-maximumtarieven met ingang van 1 januari 2019. Daarmee wordt het mogelijk om naast het reguliere maximumtarief een tweede hoger maximumtarief (max-maximumtarief) per prestatie af te spreken met de zorgverzekeraar en in rekening te brengen. Dit max-maximumtarief voor verloskunde sluit aan bij de wijze waarop de meeste tarieven in andere eerstelijnssectoren, de curatieve ggz en de medisch specialistische zorg zijn ingevuld.
De ruimte in de tarieven kan gebruikt worden voor het maken van innovatieve en kwaliteitsafspraken. Daarnaast kan de extra ruimte gebruikt worden voor het bevorderen van de samenwerking en professionalisering binnen de verloskundige keten, zoals bijvoorbeeld het meekijkconsult. 

 

Het gebruik van het max-maximumtarief is niet verplicht. De enige voorwaarde is dat in alle gevallen sprake moet zijn van een schriftelijke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over de toepassing van het aanvullende maximum. Eventuele voorwaarden die gelden om het aanvullende maximum (ten hoogste 10%) in rekening te brengen zijn ter lokale invulling aan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

 

De BEN hoort graag van jullie voor welke doelen er afspraken met zorgaanbieders gemaakt worden. Deze kunnen we dan op de site publiceren ter info voor anderen.

TARIEVEN

Terug
webworks by infracom