De nieuwe privacywet 25 mei van kracht

op 02 feb 2018 om 13:01

De AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) definitief vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel deze nieuwe wetgeving al even van kracht is, wordt de wet vanaf 25 mei ook daadwerkelijk gehandhaafd. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle sectoren, waaronder de zorg, en bepaalt dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens anders moeten gaan behandelen. In hoofdlijnen veranderd er het volgende:

•           versterking en uitbreiding van privacyrechten;

•           meer verantwoordelijkheden voor organisaties die de gegevens verwerken;

•           dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Algemene informatie over de AVG kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Wat biedt de VvAA?

Vanzelfsprekend wil VvAA zorgprofesionals ontzorgen, dus ook op het gebied van de AVG. VvAA informeert zorgprofesionals de komende tijd regelmatig over wat de AVG betekent. Daarnaast bieden we een specifiek voor zorgorganisaties ontwikkelde totaaloplossing, die we begin februari lanceren. Deze totaaloplossing bestaat uit modules waarin u kunt doorstromen naar de volgende module:

·         Module 1. Een digitaal stappenplan om zelf aan de slag te gaan om zo te voldoen aan de wet, inclusief de nodige documenten;

·         Module 2. Een digitaal portaal waarbij de leden zo veel mogelijk worden ontzorgt en waar zoveel mogelijk werk is gedaan. O.a. de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is inbegrepen, de registratie is geregeld, en de mappenstructuur inclusief het verwerkingsregister is aanwezig en wordt beleid automatische gegenereerd;

·         Module 3. De oplossing in punt 2, inclusief het voldoen aan de NEN 7510 en de daarbij behorende certificering 

Hiermee voldoet u aan alle AVG-verplichtingen. Daarnaast biedt de VvAA advies op het gebied van juridisch en organisatorische vraagstukken omtrent de AVG en heeft de VvAA een cyber risk verzekering 

 

 

Terug
webworks by infracom