Start Kwaliteitscommissie KNOV en BEN

12 sep 2023

Start Kwaliteitscommissie KNOV en BEN

Maandag 11 september zijn de leden van de Kwaliteitscommissie van de BEN officieel benoemd. Nu kunnen zij hun werkzaamheden starten. Deze commissie bestaat uit vijf leden: 2 namens de BEN: Rosanne van Dam en Ruby Blokland, 2 namens de KNOV: Marlies Garritsen en Myrthe Stel en een onafhankelijk voorzitter: Titia Cohen. 

De opdracht van deze commissie is het toetsen van de kwaliteitseisen van het Reglement, die zijn opgesteld voor de beoordeling van de inhoud van de logboeken. Op basis van deze toetsing kan de commissie indien nodig voorstellen doen voor aanpassing van de kwaliteitseisen van het Reglement. Deze voorstellen dienen te worden goedgekeurd door de besturen van de BEN en KNOV.

De besturen van zowel de BEN als KNOV willen graag dat een eerste toetsing heeft plaats gevonden voor 2024, zodat eventuele aanpassingen in het reglement per 1 januari 2024 kunnen worden doorgevoerd. Daarom heeft de commissie de opdracht gekregen om het resultaat van een eerste toetsing en hun daarop gebaseerde adviezen uiterlijk 30 November aan te bieden aan de besturen van de BEN en KNOV.

Terug