Nieuwe zzp-modelovereenkomst voor echoscopisten

07 sep 2022

Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomst voor echoscopisten

In samenwerking met drs. ing. Erik M. van Dam, VvAA

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er die werken met (en conform!) een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen. Op [30 augustus] van dit jaar gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe modelovereenkomst voor echoscopisten, opgesteld en voorgelegd door VvAA in nauwe samenwerking met de BEN.

Nieuwe zzp-overeenkomst
De geldigheidstermijn van de vorige modelovereenkomst (versie 2017) verliep op 5 september 2022. De nieuwe modelovereenkomst praktijkmedewerking echoscopie vindt u hieronder en naar verwachting vanaf 5 september 2022, op belastingdienst.nl; https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/modelovereenkomst_praktijkmedewerking_echoscopie_ben_vvaa

Gemarkeerde bepalingen: In deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Verwijzing naar de overeenkomst: Gebruikt u deze modelovereenkomst? Verwijs dan in de overeenkomst die u sluit, naar het kenmerknummer van deze modelovereenkomst. Gebruik daarvoor de volgende tekst:
'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

Beoordeling belastingdienst: 
Tevens hier toegevoegd de beoordeling van de nieuwe modelovereenkomst praktijkmedewerking echoscopie door de Belastingdienst.

Wat is er nieuw?
Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke overeenkomst is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om patiënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Daarnaast wordt ook van de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt.

Wanneer nieuwe model gebruiken?
Ons advies is nieuwe samenwerkingen vast te leggen op basis van de nieuwe overeenkomst. Deze hebben immers het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij lopende samenwerkingen, zeker in geval van een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten. Al geeft dit uiteraard wel meer zekerheid.

Minicollege ‘Zzp’er in de zorg in tien minuten’
Alles over het werken met of als een zzp’er? Bekijk het online VvAA-minicollege en veel meer via vvaa.nl/zzp.  

 

Terug