Verschil lidmaatschap en registreren
Aanmelden om lid te worden van de BEN óf je enkel aanmelden voor een kwaliteitsregister gaat nagenoeg op dezelfde manier. Er zijn enkele verschillen, maar de kosten zijn gelijk.
Nadat je lid bent geworden van de beroepsvereniging kun je je gratis laten registreren in het kwaliteitsregister, dat zit er dus bij in.
Maar registratie kan dus ook zónder een lidmaatschap. Wat je dan mist is;
-Nieuwsbrieven met relevante informatie en ontwikkelingen van het echoscopie vak
-Beroep kunnen doen op expertise van de BEN
-Inspraak, stemrecht, ALV
-Gebruik kunnen maken van door de BEN georganiseerde Hands-On trainingen
-Korting op het jaarlijkse symposium enz.

Moment van registreren
Voor beide inschrijvingen geldt, dat je over het resterende deel van 2021, vanaf nu geen kosten verschuldigd bent; maar pas per 1-1-2022. 

Lid zijn van de BEN
Als lid van de BEN behoor jij samen met ruim 1100 leden tot dé Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie. Onze belangrijkste doelen zijn belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering.

De kernwaarden waar wij al onze activiteiten aan toetsen zijn: betrokken, actueel, actief en zichtbaar. We staan open voor je vragen en ideeën en willen je altijd up-to-date houden. De BEN ontmoet je graag tijdens activiteiten en we laten samen met jou zien dat echoscopie een vak apart is!

Bij de BEN aangesloten echoscopisten verrichten uiteenlopende echo’s en in onze kwaliteitsregisters is te zien voor welke type echo's de individuele echoscopisten gecertificeerd zijn. Deze zijn in te zien door bv cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars en staan met tweejaarlijkse her-certificering borg voor de kwaliteit van de daarin opgenomen echoscopisten.

De BEN organiseert regelmatig bijeenkomsten speciaal voor jou. Zo is in het najaar altijd hét BEN symposium met diverse sprekers uit binnen- en buitenland en veel uiteenlopende, interessante onderwerpen. Van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering maken we een boeiend evenement en meerdere keren per jaar een organiseren we onze populaire hands-on trainingen.

Tot slot ontvang je altijd relevante en actuele informatie via de maandelijkse nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.

In 2021 kost het lidmaatschap 200 euro per jaar. (November-December 2021 zijn gratis)

webworks by infracom