Veelgestelde vragen omtrent het BEN-echokwaliteitsregister

 

Met dit kwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten: hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen, ongeacht of zij werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn.

Hieronder vinden jullie de antwoorden op veelgestelde vragen over het registreren in het BEN-echokwaliteitsregister. Deze lijst zal binnenkort verder worden uitgebreid. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Stuur je vraag dan naar het secretariaat van de BEN secretariaat@echoscopisten.nl.

 

1.Zijn er meerdere BEN-echokwaliteitsregisters?

Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel (publicatie april 2021) kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

1) Basis: termijn;

2) Basis: biometrie;

3) 2e trimester SEO*;

4) NT*

5) vanaf september 2021: 1e trimester SEO*.

Zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het.

Naar verwachting zullen in de toekomst ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie en doppler worden toegevoegd.

* LET OP: vermelding als echoscopist in de prenatale screening betreft uitsluitend een vermelding als dusdanig: de eigenlijke kwaliteitscontroles voor deze echoscopisten vinden plaats door de Regionale Centra, conform de voorschriften van het RIVM: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals

2.Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het BEN-echokwaliteitsregister voor de registratieperiode van 2020-2021?

Per deelregister gelden specifieke voorwaarden zoals hieronder beschreven. Kom je voor meerdere deelregisters in aanmerking, dan geldt het hoogste aantal accreditatiepunten (dus verricht je bijvoorbeeld ook termijnecho’s terwijl je NT-echoscopist bent, dan volstaat het om 16 BEN-accreditatiepunten te behalen per 2 jaar; ben je allround basisechoscopist dan volstaan 8 BEN-accreditatiepunten voor termijn en biometrie samen). Voor de kosten, zie vraag 6. Met betrekking tot de termijnecho’s en biometrie is het mogelijk een 2-delig logboek te laten controleren.

 1. Basis: termijn: je bent in het bezit van een diploma basisechoscopie, je behaalt per 2 jaar minstens 8 BEN-accreditatiepunten, je verricht minstens 100 termijnecho’s per jaar (uitgaande van 20 minuten per termijnecho en 47werkweken, komt dit neer op minstens 33h per jaar termijnecho’s verrichten, oftewel 43 minuten per werkweek), je laat eens per 2 jaar een logboek termijnecho controleren. Indien je dit aantal niet haalt, laat je eens per jaar een logboek termijnecho controleren. Voor verdere specificaties zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het.
  Ben je ook NT- of 1e trimester SEO-echoscopist? Lees dan eerst 2.c) en/of 2.d) hieronder.
   
 2. Basis: biometrie: je bent in het bezit van een diploma basisechoscopie, je behaalt per 2 jaar minstens 8 BEN-accreditatiepunten, je verricht minstens 100 keer biometrie per jaar (uitgaande van 20 minuten per biometrie en 47 werkweken, komt dit neer op minstens 33h per jaar biometrie verrichten, oftewel 43 minuten per werkweek), je laat eens per 2 jaar een logboek biometrie controleren. Indien je dit aantal niet haalt, laat je eens per jaar een logboek biometrieecho controleren. Voor verdere specificaties zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het
  Ben je ook 2e trimester SEO-echoscopist? Lees dan eerst 2.e) hieronder.
 3. NT: De BEN hanteert hierin de registratie bij de Regionale Centra, zoals beschreven door het RIVM: https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-nt-echoscopist. Registratie door het Regionale Centrum is hierin leidend en het meest up to date. Voor dusdanige vermelding in het BEN-echokwaliteitsregister, dien je je actuele kwaliteitsovereenkomst uit Peridos te halen en dit in je persoonlijke BEN-profiel te uploaden. Je behaalt per 2 jaar minstens 16 BEN-accreditatiepunten. BEN-leden die NT-echoscopist zijn, kunnen zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie. 
   
 4. vanaf september 2021: 1e trimester SEO: De BEN hanteert hierin de registratie bij de Regionale Centra, zoals beschreven door het RIVM: https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo-echoscopist. Registratie door het Regionale Centrum is hierin leidend en het meest up to date. Voor dusdanige vermelding in het BEN-echokwaliteitsregister, dien je je actuele kwaliteitsovereenkomst uit Peridos te halen en dit in je persoonlijke BEN-profiel te uploaden. Je behaalt per 2 jaar minstens 16 BEN-accreditatiepunten. BEN-leden die 1e trimester SEO-echoscopist zijn, kunnen zich ook, zonder aanvullende kosten, laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie. 
 5. 2e trimester SEO: De BEN hanteert hierin de registratie bij de Regionale Centra, zoals beschreven door het RIVM: https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-tweede-trimester-seo-echoscopist. Registratie door het Regionale Centrum is hierin leidend en het meest up to date. Voor dusdanige vermelding in het BEN-echokwaliteitsregister, dien je je actuele kwaliteitsovereenkomst uit Peridos te halen en dit in je persoonlijke BEN-profiel te uploaden. Je behaalt per 2 jaar minstens 16 BEN-accreditatiepunten. BEN-leden die 2e trimester SEO-echoscopisten zijn, kunnen zich ook, zonder aanvullende kosten, laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.
   

3.Ik voldoe niet aan alle genoemde voorwaarden of heb niet van alle voorwaarden documentatie, kan ik toch opgenomen worden in het BEN-kwaliteitsregister?

Beschrijf je situatie, geef zelf aan hoe je de gestelde voorwaarde kunt ondervangen en mail het naar het BEN-secretariaat: secretariaat@echoscopisten.nl. Aan de hand van jouw specifieke situatie kan de BEN met je meedenken in een passende oplossing. 

4.Ik ben net afgestudeerd als echoscopist / heb net een aanvullend diploma (bijv. 2e trimester SEO) behaald, kan ik me zonder BEN-accreditatiepunten toch al inschrijven in het BEN-echokwaliteitsregister?

Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende deelregister. In de komende 2 jaar heb je de mogelijkheid om voldoende BEN-accreditatiepunten te verzamelen zodat ook over 2 jaar jouw registratie verlengd kan worden en actueel blijft.

5.Wordt het BEN-kwaliteitsregister door zorgverzekeraars gebruikt als voorwaarde voor vergoeding/het inkoopbeleid?

Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een kwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Voor 2021 geldt dat het BEN-echokwaliteitsregister door alle zorgverzekeraars wordt erkend. Omdat wij registratie in het kwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze BEN-kwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie. Ook maakt de BEN voor registratie in het echokwaliteitsregister geen onderscheid in echoscopisten die werkzaam zijn in de 1e, 2e of 3e lijn; evenmin in het feit of de echoscopist ook nog een ander beroep uitoefent (zoals bijvoorbeeld verloskundige, verpleegkundige of arts).

6.Wat kost inschrijving in het BEN-kwaliteitsregister van 2020-2021 en wat als ik me wil opgeven voor meerdere deelregisters?
 

Op basis van de werklast voor het BEN-secretariaat en eventuele beoordelaars, gelden de volgende tarieven voor (her-)registratie in de verschillende deelregisters van het BEN-echokwaliteitsregister. Registratie is geldig voor 2 jaar, bij elke herregistratie dienen dus ook weer de op dat moment geldende tarieven te worden voldaan. Onderstaande tarieven zijn geldig voor 2020-2021.

 • Basis: termijn: een bijdrage van 75€ voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor biometrie, blijft het bedrag 75€ voor de 2-delige beoordeling.
   
 • Basis: biometrie: een bijdrage van 75€ voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing, niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor termijn, blijft het bedrag 75€ voor de 2-delige beoordeling.
 • 2e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen 2e trimester SEO-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: biometrie’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   
   
 • NT: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen NT-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.    
   
 • verwacht vanaf september 2021: 1e trimester SEO: hiervoor hoef je niet bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen NT-echoscopisten zich ook zonder aanvullende kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’. Geef dit wel uitdrukkelijk aan bij je verzoek tot registratie.   

7.Ik ben niet geslaagd voor de logboekbeoordeling voor (her-)registratie in het BEN-echokwaliteitsregister, wat nu?

Bij onvoldoende beoordeling van je logboek, zal de logboekbeoordelaar jou 1 van onderstaande adviezen geven om jouw echokwaliteit te verbeteren en de zorg voor de zwangere en haar ongeboren kind/patiënte te borgen:

 • Volg, zo snel mogelijk na ontvangst van de beoordeling, een door de BEN geaccrediteerde hands-on-training op jouw eigen werklocatie en met jouw vertrouwde echoapparaat. Informeer de hands-on trainer over de aandachtspunten die de logboekbeoordelaar in jouw beoordeling heeft aangegeven.

Aansluitend, maar wel binnen 5 maanden na ontvangst van je beoordeling, dien je een herkansingslogboek in ter beoordeling. De beelden van dit herkansingslogboek mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

De eventuele kosten van de hands-on training zijn voor eigen rekening: de factuur van de hands-on training dient ter bewijs meegezonden te worden bij indienen van het herkansingslogboek.

Een actuele lijst van door de BEN geaccrediteerde hands-on trainers vind je hier: https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/-geaccrediteerde-hands-on-trainers

óf

 • Je krijgt aandachts- en leerpunten aangereikt door de logboekbeoordelaar met het uitdrukkelijke advies hieraan te werken en binnen 4 maanden na ontvangst van deze beoordeling, een herkansingslogboek in te dienen. De beelden van dit herkansingslogboek mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Je levert het complete logboek in, met de aangepaste beelden die onvoldoende waren.

De beoordeling van het herkansingslogboek (1x) is kosteloos.

Scoor je bij herhaling onvoldoende, word je op non-actief gezet in het betreffende BEN-kwaliteitsregister. De BEN neemt hierover contact met je op zodat we samen kunnen kijken naar geschikte vervolgstappen of alternatieven. Wil je in de toekomst, bijvoorbeeld na scholing, alsnog herkansen om in het BEN-echokwaliteitsregister opgenomen te worden, dan gelden weer de stappen zoals bij eerste aanmelding (2 & 6).

 

8.Waarop zijn de huidige kwaliteitscriteria gebaseerd?

 • diploma basisechoscopie: 

De BEN stelt dit als basisvoorwaarde om in het BEN-echokwaliteitsregister opgenomen te worden. Je dient de opleiding tot echoscopist met goed gevolg aan een erkende opleiding te hebben afgerond: https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/echoscopie-opleidingen. Heb je je opleiding elders gevolgd, neem dan schriftelijk contact op met uitgebreide documentatie over de door jou gevolgde opleiding via secretariaat@echoscopisten.nl.  

 • logboek laten beoordelen:

Hier is geen expliciete wetenschappelijke onderbouwing voor, maar is eveneens gebruikelijk in vergelijkbare echokwaliteitsbewaking bijv. voor het aangaan en/of verlengen van een kwaliteitsovereenkomst als echoscopist in de prenatale screening. Ook in wetenschappelijke studies worden logboeken vaak gehanteerd om echokwaliteit te beoordelen:

- Dudley, N.J., Potter, R., 1993. Quality assurance in obstetric ultrasound. Br. J. Radiol. 66, 865–870. https://doi.org/10.1259/0007-1285-66-790-865.

-Ursem, N., Peters, I.A., Kraan, -., van der Est, M.N., Knapen, M., Reijerink, J.C., Cohen- Overbeek, T.E., 2017. An audit of second-trimester fetal anomaly scans based on a novel image-scoring method in the Southwest region of the Netherlands. J. Ultrasound Med. 36, 1171–1179. doi:10.7863/ultra.16.06055.

-Verfaille V, de Jonge A, Mokkink L, Westerneng M, van der Horst H, Jellema P, Franx A and IRIS study group. Multidisciplinary consensus on screening for, diagnosis and management of fetal growth restriction in the Netherlands. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017; 17:353. 

-Verfaille V, Haak MC, Pajkrt E, de Jonge A, Henrichs J, Franx A, Jellema P and IRIS study group. Quality assessment of ultrasonic foetal biometry during the IUGR Risk Selection (IRIS) trial: a cross sectional study. Midwifery. 2020 Sep 22;91:102842.  

De BEN acht het wenselijk dat de echoscopist wordt gestimuleerd om kritisch haar/zijn eigen werk te laten beoordelen en hierdoor ook zelf gegarandeerd nogmaals stilstaat bij het eigen werk.

Omwille van praktische haalbaarheid en om echoscopisten niet meer te belasten dan nodig, kan de echoscopist die aantoonbaar minder dan 2 jaar geleden elders succesvol een logboekbeoordeling heeft ondergaan, dit bij de BEN aangeven bij verzoek om registratie. Afhankelijk van de inhoud/aspecten van het beoordeelde logboek, zal de BEN vrijstelling verlenen voor de eerste logboekcontrole bij aanvang van de registratie in het BEN-kwaliteitsregister. 

Echoscopisten die net afgestudeerd zijn aan een erkende opleiding tot basisechoscopist, hoeven bij aanvang van registratie (i.e. binnen 1 jaar na afstuderen) geen logboekcontrole te laten uitvoeren gezien zij net getoetst zijn in en geslaagd zijn aan de opleiding waar deze onderwerpen uitdrukkelijk aan de orde komen. In de eerstvolgende (her-) registratieperiode dient zij/hij wel ook alle stappen te doorlopen.

 • minstens 8 BEN-accreditatiepunten in 2 jaar:

Ook hier is geen wetenschappelijke onderbouwing voor; de BEN acht het echter belangrijk dat de echoscopist aantoonbaar de ontwikkelingen in het vakgebied bijhoudt, zodat de zwangere/patiënte kan rekenen op zorg conform de laatste stand van zaken.

Bij eerste inschrijving is dit dus een intentieverklaring; bij verlenging van registratie geldt dat dit wordt nagegaan vooraleer de registratie behouden kan blijven. 

 

9.Worden de kwaliteitscriteria die nu als voorwaarde gelden voor inschrijving in het BEN-echokwaliteitsregister nog aangepast?

Dat is wel de verwachting gezien het vak zich blijft ontwikkelen en er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar (de kwaliteit van) echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie. Op gezette tijden zal de BEN, samen met de echokwaliteitscommissie (nadere informatie volgt), de kwaliteitseisen kritisch onder de loep nemen en bijstellen waar nodig. Uiteraard worden BEN-leden die in het BEN-echokwaliteitsregister geregistreerd staan hier tijdig van op de hoogte gebracht, evenals overige betrokkenen.

10.Welke echo-onderzoeken worden meegeteld voor het kwaliteitscriterium m.b.t. het minimum aantal te verrichten echo-onderzoeken per jaar?

Voor het voldoen aan het normaantal voor registratie in het deelregister “termijn” geldt dat alle echo’s waarbij een CRL-meting wordt verricht vanaf 8 weken 4 dagen tot en met 14 weken 5 dagen hiervoor meegeteld kunnen worden.

Voor het voldoen aan het normaantal voor registratie in het deelregister “biometrie” geldt dat alle echo’s waarbij biometrie-metingen worden verricht vanaf 16 weken 0 dagen hiervoor meegeteld kunnen worden.

Indien een echoscopist voor meerdere werk-/opdrachtgevers werkt, kunnen alle verrichtingen bij de diverse werk-/opdrachtgevers bij elkaar worden opgeteld.

LET OP: voor het bepalen van de aantallen is het niet relevant of de betreffende metingen zijn verricht in de context van een expliciete aanvraag termijnbepaling of biometrie, dan wel als onderdeel van bijvoorbeeld het 1e trimester SEO, 2e trimester SEO, etcetera. De indicatiestelling voor het verrichten van de betreffende metingen is de verantwoordelijkheid van de behandelaar die het echo-onderzoek aanvraagt en de uitvoerende echoscopist, oneigenlijk gebruik valt diegenen aan te rekenen. Dit valt buiten het bestek van de volumenorm gesteld ten behoeve van de echokwaliteitsregistratie.

11.Wordt er onderscheid gemaakt tussen echoscopisten die werkzaam zijn in 1e, 2e of 3e lijn?

De BEN maakt geen onderscheid in gestelde kwaliteitscriteria voor registratie door echoscopisten: ongeacht of zij daarnaast bijvoorbeeld ook verpleegkundige, verloskundige, arts of gynaecoloog zijn EN ongeacht of zij werkzaam zijn in verschillende zorginstellingen (bijvoorbeeld een verloskundige praktijk, een 1e lijns echocentrum, een integrale zorgorganisatie, een ziekenhuis, etcetera).Wel is het zo dat zorgverzekeraars registratie in het BEN-echokwaliteitsregister hebben opgenomen als voorwaarde om contracten af te sluiten en echo-onderzoeken te vergoeden (publicatie april 2021). De BEN pleit ervoor, ook bij zorgverzekeraars, om alle echo-onderzoeken in de verloskunde en/of gynaecologie op een landelijk uniforme manier te borgen voor wat betreft kwaliteit: ongeacht of de onderzoeken in 1e, 2e of 3e lijn worden verricht.

12.Ik wil/moet mij registreren in het BEN-echokwaliteitsregister; maar kan op dit moment nog niet voldoen aan alle gestelde criteria. Hoe pak ik dat aan?

De BEN realiseert zich dat o.a. de intentie van KNOV en BEN om toe te werken naar 1 echokwaliteitsregister, en daarmee het opheffen van het KNOV-echokwaliteitsregister, er bij sommige collega’s voor zorgt dat zij vrij snel zaken moeten regelen om aan alle gestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Om het kwaliteitsregister voor basisechoscopie in de verloskunde voor iedereen toegankelijk te maken, naast het borgen van de echokwaliteit voor álle zwangeren en hun ongeboren kind, stelt de BEN een overgangsregeling beschikbaar.

(Gepubliceerd 23/04/2021)
(Update en gepubliceerd 22/06/2021, n.a.v. FAQ ALV 2021)

webworks by infracom