BEN Kwaliteitsregisters          

Het kwaliteitsregister van de BEN is bedoeld voor zowel werkgevers, cliënten als verzekeringsmaatschappijen enz. om te zien voor welke echo's de echoscopist is opgeleid, en of de desbetreffende echoscopist voldoende bij- en nascholingen volgt om gekwalificeerd te blijven. De registers zijn onderverdeeld per kwalificatie van de echoscopist.

Kwaliteitsregister SEO en of NT

Indien onze leden in het kwaliteitsregister SEO of NT willen staan heeft de BEN een kopie van het contract met een Regionaal Centrum nodig. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het SEO/NT kwaliteitsregister.  

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal16 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing en een kwaliteitsovereenkomst hebben bij een of meer Regionale Centra.

Voor eisen gesteld aan een SEO/NT echoscopist, volgt de BEN de contracteisen van de Regionale Centra.

 

Kwaliteitsregister Basis-echoscopie

Indien onze leden in het kwaliteitsregister basis willen staan heeft de BEN een kopie van het diploma basisechoscopie nodig. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het Basis-echo kwaliteitsregister. 

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 8 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing.

Voor alle eisen gesteld aan de basis-echoscopist zie LINK kwaliteitseisen basis-echoregister 2018-2019

Met ingang van de periode 2020-2021 gaat de BEN alle leden van het basis kwaliteitsregister toetsen door middel van logboeken. Deze toetsing zal dan elke 2 jaar plaats vinden en dient bij de herregistratie op orde te zijn. 

webworks by multimove