Basisechoscopisten die in een kwaliteitsregister basisechoscopie (termijn en/of biometrie) geregistreerd willen worden uploaden hun diploma basisechoscopie in hun persoonlijke omgeving achter de leden-inlog.

De kwaliteitsregisters basisechoscopie kennen 4 criteria waar je aan moet voldoen:

1.Diploma basisechoscopie

Na het uploaden van je basis echodiploma(‘s) en/of kwaliteitsovereenkomst (1e en/of 2e trimester SEO), sta je in het register.

2.Een als voldoende beoordeeld logboek termijn en/of biometrie

Na je aanmelding ontvang je op korte termijn een oproep voor aanlevering van je logboek.    
KWALITEITSEISEN BASISREGISTER

Vrijstellingen logboekcontrole:

Logboek dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV en niet ouder is dan 2 jaar.

Echoscopisten die binnen 1 jaar voor aanmelding zijn afgestudeerd en sindsdien ook als echoscopist werkzaam zijn geweest.

Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 2e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister biometrie.

Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 1e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister termijn.

3.Voldoende accreditatiepunten

Binnen de registratieperiode van 2 jaar dien je 8 BEN accreditatiepunten per 2 jaar behaald aan het eind van de registratieperiode. https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/accreditatiepunten-voor-leden-hoe-werkt-dat

4.Behaalde volumenorm

Je hebt 100 termijn- en/of 100 biometrie echo’s verricht per jaar. Hier kan niet van worden afgeweken, tenzij er heel bijzondere omstandigheden zijn, en dan in overleg met de BEN. Er is een overgangsregeling voor 2022. (https://www.echoscopisten.nl/nl/overgangsregeling)

Voor vragen over (her)registratie en de overgangsregeling kunnen echoscopisten uitsluitend per mail terecht bij de BEN via kwaliteit@echoscopisten.nl

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

*Leden die in het kwaliteitsregister SEO en/of NT willen staan uploaden hun actuele contract(en) met een regionaal centrum in hun persoonlijke omgeving achter de leden-inlog. Indien dit contract tussentijds wordt beëindigd dient men dit contract binnen 1 maand te verwijderen.

**Echoscopisten eerste en/of tweede trimester SEO kunnen tevens worden geregistreerd in respectievelijk het kwaliteitsregister basisechoscopie termijn en/of biometrie. Geef dit dan even aan bij kwaliteit@echoscopisten.nl

Herregistratie 2020-2021

webworks by infracom