Basisechoscopisten die in een kwaliteitsregister basisechoscopie (termijn en/of biometrie) geregistreerd willen worden uploaden hun diploma basisechoscopie in hun persoonlijke omgeving achter de leden-inlog.

De kwaliteitsregisters basisechoscopie kennen 3 criteria waar je aan moet voldoen:

1.Diploma basisechoscopie

Na het uploaden van je basis echodiploma(‘s) en/of kwaliteitsovereenkomst (1e en/of 2e trimester SEO), sta je in het register.

2.Een als voldoende beoordeeld logboek termijn en/of biometrie

Na je aanmelding ontvang je op korte termijn een oproep voor aanlevering van je logboek.    
KWALITEITSEISEN BASISREGISTER

Vrijstellingen logboekcontrole:

Logboek dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV en niet ouder is dan 2 jaar.

Echoscopisten die binnen 1 jaar voor aanmelding zijn afgestudeerd en sindsdien ook als echoscopist werkzaam zijn geweest.

Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 2e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister biometrie.

Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 1e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister termijn.

3.Voldoende accreditatiepunten

Binnen de registratieperiode van 2 jaar dien je 8 BEN accreditatiepunten per 2 jaar behaald aan het eind van de registratieperiode. https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/accreditatiepunten-voor-leden-hoe-werkt-dat

 

Voor vragen over (her)registratie en de overgangsregeling kunnen echoscopisten uitsluitend per mail terecht bij de BEN via kwaliteit@echoscopisten.nl

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt vanaf inschrijvingsdatum register.

*Leden die in het kwaliteitsregister SEO en/of NT willen staan uploaden hun actuele contract(en) met een regionaal centrum in hun persoonlijke omgeving achter de leden-inlog. Indien dit contract tussentijds wordt beëindigd dient men dit contract binnen 1 maand te verwijderen.

**Echoscopisten eerste en/of tweede trimester SEO kunnen tevens worden geregistreerd in respectievelijk het kwaliteitsregister basisechoscopie termijn en/of biometrie. Geef dit dan even aan bij kwaliteit@echoscopisten.nl

Herregistratie 2020-2021

webworks by infracom