BEN Kwaliteitsregisters          

Het kwaliteitsregister van de BEN is bedoeld voor zowel werkgevers, cliënten als verzekeringsmaatschappijen enz. om te zien voor welke echo's de echoscopist is opgeleid, en of de desbetreffende echoscopist voldoende bij- en nascholingen volgt om gekwalificeerd te blijven. De registers zijn onderverdeeld per kwalificatie van de echoscopist.

Kwaliteitsregister Basis-echoscopie

Indien onze leden in het kwaliteitsregister basis willen staan heeft de BEN een kopie van het diploma basisechoscopie nodig. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het Basis-echo kwaliteitsregister. 

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 8* accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing. (* I.v.m. COVID-19 is dit verlaagd naar 6 punten)

Voor alle eisen gesteld aan de basis-echoscopist: KWALITEITSEISEN BASISREGISTER

Logboeken basis 2020-2021

Met ingang van de periode 2020 gaat de BEN alle leden van het basis kwaliteitsregister toetsen door middel van logboeken. Deze toetsing vindt dan elke 2 jaar plaats en dient bij de herregistratie op 01-01-2022 op orde te zijn. De formats van de logboeken Termijn, Biometrie en combinatie hiervan, voorbeeld logboeken én de scoreformulieren zijn te vinden op onze site achter de inlog bij het kopje 'Voor leden'

Lees hier de update van 6 maart 2020 omtrent erkenning van het BEN-kwaliteitsregister door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Kwaliteitsregister SEO en of NT

Indien onze leden in het kwaliteitsregister SEO of NT willen staan heeft de BEN een kopie van het contract met een Regionaal Centrum nodig. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het SEO/NT kwaliteitsregister.  

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna. 

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 16* accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing en een kwaliteitsovereenkomst hebben bij een of meer Regionale Centra. (* I.v.m. COVID-19 is dit verlaagd naar 10 punten)

Voor eisen gesteld aan een SEO/NT echoscopist, volgt de BEN de contracteisen van de Regionale Centra.

Herregistratie 2020-2021

webworks by infracom