Veelgestelde vragen omtrent het BEN-echokwaliteitsregister

Met dit kwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het echoscopische onderzoek bij zwangeren en/of patiënten in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en borgen. Het doet ook recht aan de expertise van echoscopisten, hiermee kunnen ze zich profileren en hun kwaliteit op diverse deelgebieden aantonen.

Hieronder vinden jullie de antwoorden op veelgestelde vragen over het registreren in het BEN-echokwaliteitsregister. Deze lijst zal binnenkort verder worden uitgebreid. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Neem dan contact op met het secretariaat secretariaat@echoscopisten.nl of 0348 748434.

1. Zijn er meerdere BEN-echokwaliteitsregisters?
Ja, de BEN hanteert meerdere deelregisters binnen het echokwaliteitsregister. Hiermee doen we recht aan de verschillende deelaspecten van het vak die echoscopisten in het werkveld, al dan niet gecombineerd, toepassen. Momenteel (publicatie maart 2020) kunnen echoscopisten zich laten registreren voor

1) Basis: termijn;
2) Basis: biometrie;
3) SEO;
4) NT.

Zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister/pagina/11

5) Ook is er de mogelijkheid voor pretechobureaus (dus niet voor individuele echoscopisten; maar op niveau van het gehele bureau) om zich te laten registreren in het kwaliteitsregister voor pretechobureaus: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/pretechoregister

Naar verwachting zullen de komende tijd ook nog deelregisters voor gynaecologische echoscopie, 1e trimester SEO en dopplers worden toegevoegd.

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het BEN-echokwaliteitsregister voor de registratieperiode van 2020-2021?
Per deelregister gelden specifieke voorwaarden. Kom je voor meerdere deelregisters in aanmerking, dan geldt het hoogste aantal accreditatiepunten (dus verricht je bijvoorbeeld ook termijnecho’s terwijl je SEO-echoscopist bent, dan volstaat het om 16 BEN-accreditatiepunten te behalen per 2 jaar, ben je allround basisechoscopist dan volstaan 8 BEN-accreditatiepunten voor termijn en biometrie samen). Voor de kosten, zie 6. Met betrekking tot de termijnecho’s en biometrie is het mogelijk een gecombineerd logboek te laten controleren.

Basis: termijn: je bent in het bezit van een diploma basisechoscopie, je behaalt per 2 jaar minstens 8 BEN-accreditatiepunten, gedurende minstens 33h/jaar verricht je termijnecho’s (i.e. uitgaande van 20 minuten per termijnecho: 100 onderzoeken per jaar), je laat eens per 2 jaar een logboek controleren.

Voor verdere specificaties zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het

Basis: biometrie: je bent in het bezit van een diploma basisechoscopie, je behaalt per 2 jaar minstens 8 BEN-accreditatiepunten, gedurende minstens 33h/jaar verricht je groeiecho’s (i.e. uitgaande van 20 minuten per biometrie: 100 onderzoeken per jaar), je laat eens per 2 jaar een logboek controleren.

Voor verdere specificaties zie: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het

SEO: De BEN hanteert hierin de registratie bij de Regionale Centra, zoals beschreven door het RIVM: https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo-echoscopist. Ter documentatie dien je je actuele kwaliteitsovereenkomst uit Peridos te halen en dit in je persoonlijke BEN-profiel te uploaden. Je behaalt per 2 jaar minstens 16 BEN-accreditatiepunten. SEO-echoscopisten kunnen zich ook zonder aanvullende vereisten of kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn en biometrie’.

NT: De BEN hanteert hierin de registratie bij de Regionale Centra, zoals beschreven door het RIVM: https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-nt-echoscopist. Ter documentatie dien je je actuele kwaliteitsovereenkomst uit Peridos te halen en dit in je persoonlijke BEN-profiel te uploaden. Je behaalt per 2 jaar minstens 16 BEN-accreditatiepunten. NT-echoscopisten kunnen zich ook zonder aanvullende vereisten of kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’.   

Pretecho: Let op, dit is geen registratie op individuele titel van de echoscopist; maar een kwaliteitsregistratie op het niveau van het hele pretechobureau: https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitseisen-modelprotocollen-richtlijnen/kwaliteitseisen-pretecho-en-keurmerk.

3. Ik voldoe niet aan alle genoemde voorwaarden of heb niet van alle voorwaarden documentatie, kan ik toch opgenomen worden in het BEN-kwaliteitsregister?
Neem contact op met het secretariaat (secretariaat@echoscopisten.nl of 0348 748434), daar kan aan de hand van jouw specifieke situatie naar een passende oplossing worden gezocht.

4. Ik ben net afgestudeerd als echoscopist / heb net een aanvullend diploma (bijv. SEO) behaald, kan ik me zonder BEN-accreditatiepunten toch al inschrijven in het BEN-echokwaliteitsregister?
Van harte gefeliciteerd! Uiteraard kun je je met je gloednieuwe diploma aanmelden voor registratie in het betreffende deelregister. In de komende 2 jaar heb je de mogelijkheid om voldoende BEN-accreditatiepunten te verzamelen zodat ook over 2 jaar jouw registratie verlengd kan worden en actueel blijft.

5. Wordt het BEN-kwaliteitsregister door zorgverzekeraars gebruikt als voorwaarde voor vergoeding/het inkoopbeleid?
Ja, alle zorgverzekeraars stellen registratie in een kwaliteitsregister als vereiste voor het vergoeden van medische echo’s. Voor 2020 geldt dat het BEN-echokwaliteitsregister door alle zorgverzekeraars wordt erkend.

Omdat wij registratie in het kwaliteitsregister belangrijk vinden als bijdrage aan de borging van kwaliteit en veiligheid van zorg aan onze patiënten of cliënten, hanteren wij openbare vermelding in onze BEN-kwaliteitsregisters. Hiervoor wordt uitdrukkelijk je toestemming gevraagd bij aanmelding voor registratie.

6. Wat kost inschrijving in het BEN-kwaliteitsregister en wat als ik me wil opgeven voor meerdere deelregisters?
Op basis van de werklast voor het BEN-secretariaat en eventuele beoordelaars, gelden verschillende tarieven voor (her-)registratie in de verschillende deelregisters van het BEN-echokwaliteitsregister.

Registratie is geldig voor 2 jaar, bij elke herregistratie dienen dus ook weer de op dat moment geldende tarieven te worden voldaan. Onderstaande tarieven zijn geldig voor 2020-2021.

Basis: termijn:

betalen een bijdrage van 75€ voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor biometrie, blijft het bedrag 75€ voor de gecombineerde beoordeling.

Basis: biometrie:

betalen een bijdrage van 75€ voor het beoordelen van het logboek. Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er beoordeeld is, automatisch geïncasseerd. Mocht onverhoopt een herkansing noodzakelijk zijn, hoef je deze bij 1 herkansing niet opnieuw te betalen. Indien je in 1 keer ook een logboek aanlevert voor termijn, blijft het bedrag 75€ voor de gecombineerde beoordeling.

SEO:

hoeven hier niet voor bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen SEO-echoscopisten zich vooralsnog ook zonder aanvullende vereisten of kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn en biometrie’.

NT:

hoeven hier niet voor bij te betalen gezien de werklast hoofdzakelijk bij de Regionale Centra ligt. Desgewenst kunnen NT-echoscopisten zich ook zonder aanvullende vereisten of kosten laten registreren in het deelregister ‘Basis: termijn’.  

Pretecho: Let op, dit is geen registratie op individuele titel van de echoscopist; maar een registratie op het niveau van het hele pretechobureau. Registratie is op dit moment geldig voor de periode 2018-2023.  In 2020 geldt een tarief van 50€ per jaar, je betaalt per jaar dat de periode nog doorloopt: in 2020 betaal je dus 150€ voor registratie tot en met 2023.

7. Ik ben niet geslaagd voor de kwaliteitscontrole voor (her-)registratie in het BEN-echokwaliteitsregister, wat nu?
Bij onvoldoende beoordeling van het logboek, krijg je een bindend advies om een door de BEN geaccrediteerde hands-on training te volgen en na 6 maanden opnieuw een logboek met recente onderzoeken te laten beoordelen. De eventuele kosten van de hands-on training zijn voor eigen rekening. De beoordeling van het herkansingslogboek (1x) is kosteloos.

Scoor je bij herhaling onvoldoende, word je op non-actief gezet in het betreffende BEN-kwaliteitsregister. De BEN neemt hierover contact met je op zodat we samen kunnen kijken naar geschikte vervolgstappen of alternatieven. Wil je in de toekomst, bijvoorbeeld na scholing, alsnog herkansen om in het BEN-echokwaliteitsregister opgenomen te worden, dan gelden weer de stappen zoals bij eerste aanmelding (2 & 6).

8. Worden de kwaliteitscriteria die nu als voorwaarde gelden voor inschrijving in het BEN-echokwaliteitsregister nog aangepast?
Dat is wel de verwachting gezien het vak zich blijft ontwikkelen en er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar (de kwaliteit van) echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie. Op gezette tijden zal de BEN de kwaliteitseisen kritisch onder de loep nemen en bijstellen waar nodig. Uiteraard worden BEN-leden die in het BEN-echokwaliteitsregister geregistreerd staan hier tijdig van op de hoogte gebracht.

 

 

 

webworks by infracom