BEN Kwaliteitsregisters          

Het kwaliteitsregister van de BEN is bedoeld voor zowel werkgevers, cliënten als verzekeringsmaatschappijen enz. om te zien voor welke echo's de echoscopist is opgeleid, en of de desbetreffende echoscopist voldoende bij- en nascholingen volgt om gekwalificeerd te blijven. De registers zijn onderverdeeld per kwalificatie van de echoscopist.

Kwaliteitsregister SEO en of NT

Nieuwe leden kunnen, na dat zij een registratiebevestiging hebben gekregen, inloggen op de webiste. Hier kunnen zij een kopie van hun SEO en/of NT diploma en een kopie van het contract met een Regionaal Centrum uploaden. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het SEO/NT kwaliteitsregister.  

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal16 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing en een kwaliteitsovereenkomst hebben bij een of meer Regionale Centra.

Voor eisen gesteld aan een SEO/NT echoscopist, volgt de BEN de contracteisen van de Regionale Centra.

 

Kwaliteitsregister Basis-echoscopie

Nieuwe leden kunnen, na dat zij een registratiebevestiging hebben gekregen, inloggen op de webiste. Hier kunnen zij een kopie van hun Basis diploma  uploaden. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het Basis-echo kwaliteitsregister. 

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 8 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing.

 

webworks by infracom