BEN Kwaliteitsregisters          


De kwaliteitsregisters van de BEN zijn bedoeld voor zowel werkgevers, cliënten als verzekeringsmaatschappijen enz. om te zien voor welke echo's de echoscopist is opgeleid, en of de desbetreffende echoscopist voldoende bij- en nascholingen volgt om gekwalificeerd te blijven. Er zijn diverse registers.

Kwaliteitsregister SEO

Nieuwe leden kunnen, na dat zij een registratiebevestiging hebben gekregen, inloggen op de website. Hier kunnen zij een kopie van hun SEO diploma en een kopie van het contract met een Regionaal Centrum uploaden. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het SEO kwaliteitsregister.  

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 16 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing en een kwaliteitsovereenkomst hebben bij een of meer Regionale Centra.

Voor eisen gesteld aan een SEO echoscopist, volgt de BEN de contracteisen van de Regionale Centra.

 

Kwaliteitsregisters Basis-echoscopie

Nieuwe leden kunnen, na dat zij een registratiebevestiging hebben gekregen, inloggen op de website. Hier kunnen zij een kopie van hun diploma basisechoscopie uploaden. Voldoet men aan alle eisen dan wordt de echoscopist voor 2 jaar geregistreerd in het kwaliteitsregister termijn en/of biometrie.

Om de 2 jaar vindt (her)registratie plaats. Deze periode loopt van januari tot 2 kalenderjaren erna.

Men moet aantoonbaar over de voorgaande 2 jaar minimaal 8 accreditatiepunten hebben verkregen met bij- en nascholing. En ook aantoonbaar minimaal 100 echo onderzoeken termijn en/of biometrie hebben verricht per jaar.

webworks by infracom