Wet- en regelgeving relevant voor echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie

De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan tal van wet- en regelgeving. Hier vinden jullie een lijst met dergelijke items die relevant zijn voor de echoscopie in de verloskunde en/of gynaecologie.

AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De BEN heeft voor haar leden advies ingewonnen bij diverse instanties die behulpzaam zijn bij het implementeren van de AVG die per 25 mei 2018 van kracht gaat. We hebben in de VvAA de meest geschikte instantie gevonden.

Bij de VvAA kan je kiezen voor een stappenplan, de complete implementatie van de privacywetgeving of daarnaast ook nog toewerken naar complete informatiebeveiliging met NEN 7510/ISO 27001-certificering. Voor elk pakket geldt: Je ziet wat er nog nodig is binnen uw praktijk

Je implementeert het in jouw eigen tempo
Je kiest de maatregelen die passen bij jouw organisatie
Je doet de belangrijkste dingen eerst en pakt later de moeilijkere onderwerpen op

Kom je niet verder? Dan helpt de online helpdesk je verder

Verder is het belangrijk om te weten dat

-Een pakket geldt voor een rechtspersoon dus kan ook een praktijk zijn
-ZZP-ers hoeven niet AVG proof te zijn omdat deze doorgaans niet over een eigen database met patiënten/ klanten informatie beschikken. Is dat wel het geval dan even contact opnemen met de helpdesk
-Wanneer een praktijk over meerdere locaties beschikt het mogelijk zou kunnen zijn dat er meerdere pakketten afgesloten dienen te worden. Dit wordt door de VvAA momenteel nog verder uitgewerkt.
-Je hoeft geen lid te zijn van de VvAA om hier gebruik van te maken.
-Het BEN lidmaatschap biedt geen voordeel in de pakketprijzen; de VvAA heeft met Waveland al een behoorlijk korting bedongen.

LINK VVAA

Voor overige vragen mail naar:

avg-nen@vvaa.nl

webworks by infracom