Geschillencommissies

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Hier onder geeft de BEN twee opties voor het kiezen van een geschillencommissie, uiteraard ben je vrij om zelf een andere te kiezen.


De Geschillencommissie Zorg

De Geschillencommissie Zorg is onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), die in 1970 is opgericht. Wij hebben veel ervaring met het oplossen van klachten en geschillen. De Geschillencommissie Zorg biedt een stelsel van 16 erkende geschillencommissies in de zorg. Wij hebben in samenwerking met grote brancheorganisaties geschillencommissies opgericht voor o.a. ziekenhuizen, psychologen, complementaire en alternatieve artsen, ambulancezorg. Maar ook de zelfstandige zorgaanbieder kan bij ons terecht: de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Wij bieden tevens daarbij gratis het Klachtenloket Zorg aan. Onderdeel daarvan is een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Expertise
De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De geschillencommissies zijn samengesteld uit een voorzitter (altijd een rechter met kennis van het gezondheidsrecht), een lid voorgedragen door de branche en een lid voorgedragen door een patiënten/cliëntenorganisatie. Zij worden bijgestaan door een secretaris. Zij beschikken gezamenlijk over de juiste kennis en expertise van de sector. De leden van de commissie beslissen met meerderheid van stemmen en zonder ruggespraak van de organisatie van waaruit zij zijn voorgedragen. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen waarborgen worden zij allen benoemd door het Bestuur van de SGC.

Aansluiten
U sluit zich aan bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De jaarlijkse registratiekosten voor deze geschillencommissie zijn € 195,- excl. BTW, deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer u als zorgaanbieder geen geschillen hebt, is dit alles wat u hoeft te betalen. Als u onverhoopt een geschil krijgt met een cliënt, betaalt u de kosten voor behandeling van de klacht.

Met aansluiting bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen voldoet u aan de eis van de Wkkgz om verplicht bij een erkende geschilleninstantie aangesloten te zijn, eventueel gecombineerd met de mogelijkheid van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Meer informatie? https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/registreren/
Of bel naar 070 310 5 380

 


Geschillencommissie EZa

Geschilbehandeling op maat
Aangezien geen geschil hetzelfde is, zal niet elk geschil hetzelfde worden behandeld. Gecompliceerde geschillen zullen door een meervoudige kamer behandeld worden, een hoorzitting is dan veelal noodzakelijk. Meer overzichtelijke geschillen zullen slechts door de voorzitter van de geschillencommissie in behandeling worden genomen, waarbij de voorzitter vaststelt of een hoorzitting door een enkelvoudige kamer noodzakelijk is of dat een ambtelijke afhandeling onder verantwoordelijkheid van de voorzitter voldoende is.

Professionele samenstelling commissie
De voorzitter van de Geschillencommissie EZa is rechter en heeft jarenlange ervaring met het Nederlands rechtssysteem. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring met het klachtrecht in de zorg als voorzitter van de Klachtencommissie EMS. Mocht voor de behandeling van een geschil een meervoudige kamer nodig zijn, dan zal de commissie worden uitgebreid met een medisch specialist en een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. Zodoende zal de geschillencommissie altijd tot een gefundeerd en professioneel oordeel komen. Onder werkwijze vindt u de samenstelling van de geschillencommissie.

Extra service
Voordat een geschil in behandeling wordt genomen moet volgens de Wkkgz een voortraject zijn door lopen met een interne klachtenfunctionaris. Wanneer u zich bij ons aansluit, krijgt u de beschikking over een klachtenreglement waarin een interne klachtenregeling omschreven staat. Uiteraard staat het u vrij gebruik te maken van een eigen regeling. Om uw cliënten te informeren over uw klachtenregeling stellen wij digitaal  een patiënten/informatiefolder ter beschikking. Door deze extra service helpen wij u te voldoen aan de vereisten die de Wkkgz aan u stelt.

Geen garantstelling
De Geschillencommissie EZa werkt volkomen onafhankelijk. In het geval een geschil aanhangig wordt gemaakt, vragen we de zorgverlener niet vooruitlopend op een uitspraak een bankgarantie om een eventuele uitspraak tot schadevergoeding te borgen. Wij vinden dat geen taak van een onafhankelijke geschillencommissie.

Jarenlange ervaring
Tot slot heeft de Geschillencommissie EZa meer dan 10 jaar ervaring met het klachtrecht in het kader van de Wkcz. Hierdoor werken wij met een efficiënte en slanke organisatie. Een geschil nemen wij snel en vakkundig in behandeling.

Deelnemersbijdrage
De kosten zijn afhankelijk van het soort zorg dat u verleent en de omvang van uw organisatie. Als uw soort zorg niet vermeld wordt kunt u ons een e-mail sturen naar info@geschillencommissie-eza.nl voor een aangepaste offerte.

Deelnemersbijdrage                    
Medisch specialist          p.p.p.jr.               € 90,-
GGZ                               p.p.p.jr.               € 90,-
Basisarts                        p.p.p.jr.               € 90,-
Paramedici                     p.p.p.jr.               € 60,-
Overige                                                    Op aanvraag

Kosten behandeling geschil      
Meervoudige kamer     per zitting           € 2.500,-
Enkelvoudige kamer    per zitting           € 1.600,-
Ambtelijke afhandeling per geschil         € 600,-

Prijzen zijn exclusief BTW

Meer informatie? www.geschillencommissie-eza.nl
Of bel naar 030 697 08 17

webworks by infracom