De Geschillencommissie Zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende instantie. Daarnaast dient iedere zorgaanbieder de mogelijkheid van een klachtenfunctionaris aan te bieden aan haar cliënten. Ook die mogelijkheid biedt De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Zorg is onderdeel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), die in 1970 is opgericht. Wij hebben veel ervaring met het oplossen van klachten en geschillen. De Geschillencommissie Zorg biedt een stelsel van 16 erkende geschillencommissies in de zorg. Wij hebben in samenwerking met grote brancheorganisaties geschillencommissies opgericht voor o.a. ziekenhuizen, psychologen, complementaire en alternatieve artsen, ambulancezorg. Maar ook de zelfstandige zorgaanbieder kan bij ons terecht: de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Wij bieden tevens daarbij gratis het Klachtenloket Zorg aan. Onderdeel daarvan is een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Expertise
De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De geschillencommissies zijn samengesteld uit een voorzitter (altijd een rechter met kennis van het gezondheidsrecht), een lid voorgedragen door de branche en een lid voorgedragen door een patiënten/cliëntenorganisatie. Zij worden bijgestaan door een secretaris. Zij beschikken gezamenlijk over de juiste kennis en expertise van de sector. De leden van de commissie beslissen met meerderheid van stemmen en zonder ruggespraak van de organisatie van waaruit zij zijn voorgedragen. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen waarborgen worden zij allen benoemd door het Bestuur van de SGC.

 

Aansluiten
U sluit zich aan bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De jaarlijkse registratiekosten voor deze geschillencommissie zijn € 195,- excl. BTW, deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer u als zorgaanbieder geen geschillen hebt, is dit alles wat u hoeft te betalen. Als u onverhoopt een geschil krijgt met een cliënt, betaalt u de kosten voor behandeling van de klacht.

Met aansluiting bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen voldoet u aan de eis van de Wkkgz om verplicht bij een erkende geschilleninstantie aangesloten te zijn, eventueel gecombineerd met de mogelijkheid van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Meer informatie? https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/registreren/

Of bel naar 070 310 5 380

webworks by multimove