Echoscopist als ZZP-er

Indien je jezelf als zelfstandige/freelancer echoscopist verhuurt aan een echocentrum en/of instelling voor het verrichten van echo's volgen hieronder een aantal wetenswaardigheden.

 

Rechten en plichten en financiën
 

Als ZZP-er / freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een administratie en het afdragen van inkomstenbelasting en verschillende premies voor o.a. arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en pensioenopbouw.

Er bestaat voor een ZZP-er / freelancer geen landelijk uniform contract met daarin CAO- en/of salarisvoorwaarden. Als ZZP-er sluit je een overeenkomst af met degene die jou inhuurt met daarin afspraken over o.a.:

- de lengte en duur van de arbeidsverrichtingen

- het tarief en de betalingswijze voor het verrichten van freelance werk

- afspraken omtrent ziekte, extra werk, reiskosten en evt. budget voor bij- en nascholing

Bovenstaande betekent dat je als ZZP-er kunt onderhandelen over het tarief waarvoor je arbeid verricht.

 

Voorbeeldbrief terugvragen onverschuldigd betaalde btw


In 2015 heeft de Belastingdienst geoordeeld dat echoscopisten met een vooropleiding tot verloskundige en radiologisch laborant (MBB’er) vallen onder de medische vrijstelling btw. Op grond van het neutraliteitsbeginsel kunnen ook echoscopisten met als vooropleiding verpleegkunde, vaatlaborant en cardiofysiologie aanspraak maken op deze vrijstelling, mits er sprake is van gezondheidskundige verzorging van de mens.

Echoscopisten die van 2013- 2015 ten onrechte btw hebben betaald over hun werkzaamheden kunnen deze terugvragen middels een voorbeeldbrief welke de BEN heeft laten opstellen. Tevens vindt u op onze website de brief met daarin het oordeel van de belastingdienst. 

Hieronder een korte toelichting op een tweetal punten.

Berekening btw aan particulieren
In de brief is uitgegaan van een btw-ondernemer die de terug te vragen btw alleen aan particulieren (en dus niet aan ondernemers) heeft berekend. Mocht er sprake zijn van een lid dat ten onrechte btw heeft berekend aan een andere btw-ondernemer en deze btw terug wil vragen, dan zal de brief iets aangepast moeten worden. Voor het terugvragen van btw die aan een andere ondernemer berekend is, gelden namelijk andere, aanvullende voorwaarden.
 
Correctie btw-aftrek
Daarnaast is er in de brief vanuit gegaan dat het lid in de afgelopen jaren (gedeeltelijk) recht op btw-aftrek heeft gehad en dat deze aftrek gecorrigeerd moet worden. Nu het lid in de jaren tot en met 2015 – achteraf bezien – gedeeltelijk vrijgestelde prestaties heeft verricht, heeft dit namelijk ook gevolgen voor het recht op aftrek van voorbelasting. Het lid heeft dan slechts gedeeltelijk, namelijk in evenredigheid met de (eventuele) btw-belaste prestaties die zij heeft verricht, recht op aftrek van de btw op de algemene kosten. Bij ‘algemene kosten’ kan gedacht worden aan de btw op de kosten van de accountant, (eventueel) de huur van de praktijkruimte, de gebruikte kantoor-/ medische artikelen en dergelijke. De aftrek van de btw op de algemene kosten moet mogelijk gecorrigeerd moeten worden. Indien het lid daarnaast btw op kosten die toerekenbaar zijn aan de vrijgestelde prestaties in aftrek heeft gebracht, zal zij ook deze btw-aftrek moeten corrigeren. Het bedrag van de correctie is opgenomen in de brief en zal door de inspecteur naar alle waarschijnlijkheid in mindering worden gebracht op de teruggaaf, zoals verzocht.
Indien in de afgelopen jaren in het geheel geen aftrek is genoten, dan kan de passage hierover uit de brief worden verwijderd en hoeft het bedrag aan teruggaaf niet te worden verminderd met een correctie op de voorbelasting.

 

Modelovereenkomst echoscopist verloskunde en/of gynaecologie


Per 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. I.p.v. de VAR kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruikmaken van modelovereenkomsten. Als zij werken volgens zo'n overeenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode waarin zzp'ers en hun opdrachtgevers de tijd krijgen om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. 

In navolging van andere beroepsverenigingen heeft de BEN een modelovereenkomst voor haar doelgroep opgesteld: de Modelovereenkomst echoscopist verloskunde en/of gynaecologie. Zelfstandig werkende echoscopisten en hun opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Gemarkeerde bepalingen

In deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kan men aanvullen en aanpassen voor eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Verwijzing naar de overeenkomst

Als men deze overeenkomst gaat gebruiken, moet men in haar/zijn overeenkomst verwijzen naar het kenmerknummer ervan. Gebruik daarvoor de volgende tekst:

'Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 02-06-2016 onder nummer 903165523-2 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.’

Let op!

Als men de verwijzing niet opneemt in de overeenkomst, kan de opdrachtgever er niet van uitgaan dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

De modelovereenkomst kunt u hier downloaden en via de link van de belastingdienst.
 

Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde- Nederlandse Zorgautoriteit

Geldig van 01-01-2019 t/m 31-12-2019. Zie bijlage 1: tarievenlijst verloskunde ook voor echoscopie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_248120_22/1/

 

Inventarisatie gangbare tarieven ZELFSTANDIGEN 2014-2015-2016-2017

PER VERRICHTING in EURO'S

SEO 3/4 uur           onderhandelbaar tussen 40 en 70 €

NT 1/2 uur                                                      35 en 50 €

Termijn 1/4 uur                                               17 en 21 €

SDE 1/4 uur                                                    15 en 17 €

 

PER UUR in EURO'S

Alle echo's                                                       60 en 80 €

SEO                                                                 60 en 90 €

SEO en NT                                                      60 en 90 €

SEO Termijn SDE                                           60 en 80 €

Termijn en SDE                                               60 en 80 €

webworks by multimove