Opleidingen echoscopie

Het gebruik van echoscopie binnen de obstetrie en gynaecologie is al jaren niet meer weg te denken. Voor het uitvoeren van een betrouwbaar echoscopisch onderzoek is een uitgebreide kennis van de embryologie en anatomie onmisbaar. Bovendien is een brede basiskennis van de obstetrie en gynaecologie, alsmede van de echofysica vereist.
Onderzoeken zoals de downscreening (Combinatietest) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de echoscopist. Ook is er een steeds grotere rol weggelegd bij de voorlichting en begeleiding van zwangeren. Eén van de doelstellingen van de BEN is het bevorderen van kennis, bekwaamheid en kwaliteit van de echoscopie.

Basiscursus en gynaecologie

De opleidingen voor de basiscursus worden in 2018 (opnieuw) beoordeeld voordat de BEN tot (her)accreditatie overgaat.

---------------

Fontys Pro Health

Post HBO Echoscopie Basis voor de verloskunde
-1e trimester dateringsecho en 2e/3e trimester groeiecho's
-Structureel echoscopische onderzoek (SEO) zowel 1ste trimester screening en 2de trimester screening
-Nuchal Translucency meting (NT)
-Post HBO Gynaecologie
-Doppler Advanced
-Fertiliteit

Contactgevens:

Fontys Pro Health
Dominee th. Fliednerstraat 2
5631 BN Eindhoven

Contactpersoon: Arlette Jansen, fontysprohealth@fontys.nl
WEBSITE

---------------

Hogeschool InHolland Haarlem

De opleiding Echografie in de Gynaecologie en Obstetrie is een praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische basis. Het onderwijs richt zich op SEO-onderzoeken en echografie binnen de gynaecologische praktijk.

Contact: Miriam Riemer, miriam.riemer@inholland.nl
WEBSITE

----------------

UMC Utrecht

De Basiscursus Echografie Verloskunde (BCEV) is bedoeld voor verloskundigen met een BIG registratie. De cursus bestaat uit 6 lesmiddagen (vrijdag) van 4,5 uur en bestaat uit een theoretisch deel en een handson training echoscopisch onderzoek bij zwangeren.

Contact: Tessa Scheele, echocursusbasis@umcutrecht.nl
WEBSITE

---------------

Academie Verloskunde Maastricht

-Post HBO echoscopie in de zwangerschap (PEZ)
De opleiding bestaat uit twee fasen met in de eerste fase de focus op de basisprincipes van echoscopie en op het gehele eerste trimester onderzoek; en in de tweede fase focus op de foetale groei, biometrie, doppler flow onderzoek, placenta, navelstreng en beoordeling van het vruchtwater.

De opleiding start op 6 oktober 2020 en heeft, naast uw individuele stage, 10 contactdagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €2850 - €2700 (korting tarief).

-Post HBO echoscopie in de zwangerschap fase 2 ( tweede- en derde trimester)
In deze opleiding ligt de focus op de biometrie, ligging van de foetus en de placenta, op het beoordelen van de navelstreng en het vruchtwater en op het uitvoeren van doppler flow onderzoek. De opleiding start op 14 of 19 januari 2021 (afhankelijk van de groepsgrootte) en heeft, naast uw individuele stage, 5 contactdagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €1500 - €1375 (korting tarief).

-Gynaecologische echoscopie opleiding
Deze opleiding is gericht op de echoscopie bij de niet-zwangere vrouw in alle leeftijden. Aan bod komen: technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en interpretatie van bevindingen en beleid. De opleiding start op 24 september 2020 en heeft, naast uw individuele stage, 4 contactdagen in Maastricht. De kosten voor deze opleiding bedragen €1650 - €1500 (korting tarief).

Contact: Academie Verloskunde Maastricht, Leven Lang Leren. tel: 043.3885407 E-mail: lllverloskunde@av-m.nl
WEBSITE

---------------

Hanzehogeschool Groningen

Na de Basiscursus Echografie in de Gynaecologie en Obstetrie voert u zelfstandig termijn- en groeimetingen uit, heeft u kennis van beeldoptimalisatie en –kwaliteit en kunt u de regels voor het veilig toepassen van echografie hanteren.

Startdata in september en januari. Kosten € 2.500,-
Contact: Janine Baër  j.baer@pl.hanze.nl
WEBSITE

Tevens start in oktober/november 2020 een korte cursus van 2 dagen “refresher echografie in de gynaecologie en obstetrie” om uw kennis op te frissen en te verdiepen. Kosten €345,-

---------------

EchoXpert

EchoXpert Academy organiseert een basisopleiding prenatale echoscopie in Amsterdam voor 1e trimester echoscopie en biometrie. Het is een kleinschalige, praktijkgerichte opleiding met veel individuele aandacht. Centraal in deze opleiding staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden door middel van onze unieke lesmethode ‘Ultrasound Clock’. De stagepraktijken, die door EchoXpert geregeld worden geregeld, hanteren ook deze lesmethode. Aan het einde van de opleiding ben je als echoscopist in staat om een echo onderzoek zelfstandig en deskundig uit te voeren.

De opleiding start ieder jaar eind januari en duurt 11 maanden; er zijn 18 lesdagen (donderdagen).

De kosten van de opleiding bedragen €3.750 (jaarlijkse indexering mogelijk) en daarnaast dient de deelnemer de kosten voor de stagebegeleiding (72 dagdelen) te betalen (richtprijs €75 per dagdeel).

Contact: academy@echoXpert.nl
WEBSITE
 

---------------

SEO en NT

Klik hier voor een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding SEO en/of NT aanbieden aan echoscopisten en die voldoen aan de kwaliteitseisen voor opleidingen echoscopie SEO en NT, vastgesteld door het Centraal Orgaan van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM op 2 oktober 2014. 

 

Aanbevolen literatuur:

- Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie, J.M.G. van Vugt e.a. (ISBN 789035 233973)

- Obstetrie en Gynaecologie, M.J.Heinemann e.a. (ISBN 90-352-2502-3)

- Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen’ van H.I.J. Wildschut 
  (ISBN 978-90-352-3337-9)

webworks by infracom