Opleidingen echoscopie

Het gebruik van echoscopie binnen de obstetrie en gynaecologie is al jaren niet meer weg te denken. Voor het uitvoeren van een betrouwbaar echoscopisch onderzoek is een uitgebreide kennis van de embryologie en anatomie onmisbaar. Bovendien is een brede basiskennis van de obstetrie en gynaecologie, alsmede van de echofysica vereist.
Onderzoeken zoals de downscreening (Combinatietest) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de echoscopist. Ook is er een steeds grotere rol weggelegd bij de voorlichting en begeleiding van zwangeren. Eén van de doelstellingen van de BEN is het bevorderen van kennis, bekwaamheid en kwaliteit van de echoscopie.

Basiscursus en gynaecologie

De opleidingen voor de basiscursus worden in 2018 (opnieuw) beoordeeld voordat de BEN tot (her)accreditatie overgaat.

---------------

Fontys Pro Health

Post HBO Echoscopie Basis voor de verloskunde
-1e trimester dateringsecho en 2e/3e trimester groeiecho's
-Structureel echoscopische onderzoek (SEO) zowel 1ste trimester screening en 2de trimester screening
-Nuchal Translucency meting (NT)
-Post HBO Gynaecologie
-Doppler Advanced
-Fertiliteit

Contactgevens:

Fontys Pro Health
Dominee th. Fliednerstraat 2
5631 BN Eindhoven

Contactpersoon: Arlette Jansen, fontysprohealth@fontys.nl
WEBSITE

---------------

Hogeschool InHolland Haarlem

Hogeschool Inholland biedt de complete opleiding Echografie in de Gynaecologie en Obstetrie aan. Na het volgen van de opleiding bent u in staat het complete aanbod van obstetrische en gynaecologische echo-onderzoeken uit te voeren en te interpreteren. De opleiding is praktijkgericht, met een stevige theoretische basis. Binnen de opleiding worden onderstaande modules aangeboden die ook los te volgen zijn:

Obstetrie Basis: Basisprincipes echografie, landelijk beleid, 1e trimester obstetrische echografie (vitaliteit, termijnbepaling, IUG/EUG) met bijbehorende anatomie, fysiologie, pathologie en embryologie.
Start januari 2021 (wachtlijst), prijs €2695, 11 bijeenkomsten, 6 maanden min. 8u per week stage

Obstetrie SEO (2e trim): Structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester volgens de kwaliteitseisen van het RIVM, bijbehorende echofysica, foetale ontwikkeling en pathologie.Een afgeronde module Obstetrie Basis of een elders behaald diploma basisechoscopie is verplicht.
Start september 2021, prijs € 2745, 10 bijeenkomsten, 5 maanden min. 8-16u per week stage

Gynaecologie: Echografisch onderzoek bij de niet-zwangere, vrouwelijke onderbuik met bijbehorende echofyisca, anatomie, fysiologie, pathologie en landelijke richtlijnen.Een afgeronde module Obstetrie Basis of een elders behaald diploma basisechoscopie is verplicht.
Start september 2021, prijs € 1785, 6 bijeenkomsten, 5 maanden min. 8 uur per week stage

Contact: Miriam Riemer, miriam.riemer@inholland.nl    
WEBSITE

----------------

UMC Utrecht

De Basiscursus Echografie Verloskunde (BCEV) is bedoeld voor verloskundigen met een BIG registratie. De cursus bestaat uit 6 lesmiddagen (vrijdag) van 4,5 uur en bestaat uit een theoretisch deel en een handson training echoscopisch onderzoek bij zwangeren.

Contact: Tessa Scheele, echocursusbasis@umcutrecht.nl
WEBSITE

---------------

Academie Verloskunde Maastricht

Post hbo echoscopie in de zwangerschap (PEZ)
Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die nodig zijn voor toepassing van echoscopie in de zwangerschap. De opleiding bestaat uit twee fasen met in de eerste fase de focus op de basisprincipes van echoscopie en op het gehele eerste trimester onderzoek; en in de tweede fase focus op de foetale groei, biometrie, doppler flow onderzoek, placenta, navelstreng en beoordeling van het vruchtwater. De opleiding start in principe elk jaar in het najaar en kent naast de individuele stages 10 contactdagen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt 1 jaar, maar bepaalt u, afhankelijk van uw stages, individueel. De kosten voor deze opleiding bedragen €2850 - €2700 (korting tarief).
 

Post hbo echoscopie in de zwangerschap fase 2 (tweede- en derde trimester)
Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die nodig zijn voor toepassing van echoscopie bij het controleren van de foetale groei in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Hierbij ligt de focus op de biometrie, ligging van de foetus en de placenta, op het beoordelen van de navelstreng en het vruchtwater en op het uitvoeren van doppler flow onderzoek. De opleiding heeft naast de individuele stage 5 contactdagen in Maastricht of Nijmegen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt 9 maanden, maar bepaalt u, afhankelijk van uw stages, individueel. De kosten voor deze opleiding bedragen €1500 - €1375 (korting tarief). Voor actuele informatie over startdata, inschrijving en programma verwijzen we u naar de AVM-website: Post hbo echoscopie in de zwangerschap (PEZ) (av-m.nl)

Gynaecologische echoscopie opleiding
Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die gericht zijn op de toepassing van echoscopie bij de niet-zwangere vrouw in alle leeftijden. Aan bod komen: technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en interpretatie van bevindingen en beleid. Specifieke obstetrische echoscopie komt in deze opleiding niet aan bod. De opleiding heeft naast de individuele stage 4 contactdagen in Maastricht. In principe start deze opleiding eenmaal per jaar, meestal in het najaar. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt een half jaar, maar bepaalt u, afhankelijk van uw stages, individueel. De kosten voor deze opleiding bedragen €1650 - €1500 (korting tarief).
 

Voor actuele informatie over startdata, inschrijving en programma verwijzen we u naar de AVM-website: Gynaecologische echo opleiding (av-m.nl) Contact: Academie Verloskunde Maastricht, Leven Lang Leren, tel: 043-3885407, E-mail: lllverloskunde@av-m.nl

---------------

Hanzehogeschool Groningen

Na de Basiscursus Echografie in de Gynaecologie en Obstetrie voert u zelfstandig termijn- en groeimetingen uit, heeft u kennis van beeldoptimalisatie en –kwaliteit en kunt u de regels voor het veilig toepassen van echografie hanteren.

Startdata in september en januari. Kosten € 2.500,-
Contact: Janine Baër  j.baer@pl.hanze.nl
WEBSITE

Tevens start in oktober/november 2020 een korte cursus van 2 dagen “refresher echografie in de gynaecologie en obstetrie” om uw kennis op te frissen en te verdiepen. Kosten €345,-

---------------

EchoXpert

EchoXpert Academy organiseert een basisopleiding prenatale echoscopie in Amsterdam voor 1e trimester echoscopie en biometrie. Het is een kleinschalige, praktijkgerichte opleiding met veel individuele aandacht. Centraal in deze opleiding staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden door middel van onze unieke lesmethode ‘Ultrasound Clock’. De stagepraktijken, die door EchoXpert geregeld worden geregeld, hanteren ook deze lesmethode. Aan het einde van de opleiding ben je als echoscopist in staat om een echo onderzoek zelfstandig en deskundig uit te voeren.

De opleiding start ieder jaar eind januari en duurt 11 maanden; er zijn 18 lesdagen (donderdagen).

De kosten van de opleiding bedragen €3.750 (jaarlijkse indexering mogelijk) en daarnaast dient de deelnemer de kosten voor de stagebegeleiding (72 dagdelen) te betalen (richtprijs €75 per dagdeel).

Contact: academy@echoXpert.nl
WEBSITE
 

---------------

SEO en NT

Klik hier voor een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding SEO en/of NT aanbieden aan echoscopisten en die voldoen aan de kwaliteitseisen voor opleidingen echoscopie SEO en NT, vastgesteld door het Centraal Orgaan van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM op 2 oktober 2014. 

 

Aanbevolen literatuur:

- Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie, J.M.G. van Vugt e.a. (ISBN 789035 233973)

- Obstetrie en Gynaecologie, M.J.Heinemann e.a. (ISBN 90-352-2502-3)

- Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen’ van H.I.J. Wildschut 
  (ISBN 978-90-352-3337-9)

webworks by infracom