FORMULIER AANSLUITING BEN-KLACHTENREGELING CLIENTEN

-Door invulling en ondertekening van het onderstaande formulier sluit je je aan bij de klachtenregeling cliënten die de BEN faciliteert.

-Je gaat hiermee een abonnement aan voor een periode t/m 31 december 2020.

-Daarna wordt het abonnement jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij je uiterlijk 1 november schriftelijk hebt opgezegd via het secretariaat van de BEN.

-De kosten van het jaarabonnement zijn in 2020 voor rekening van de BEN.

-Wanneer dit wijzigt of tarieven bij inzet van de klachtenfunctionaris wijzigen dan ontvangt je daarvan uiterlijk 1 oktober bericht via het door jou opgegeven mailadres.

De faciliteiten, voorwaarden en kosten die gelden bij aansluiting bij de BEN-klachtenregeling zijn genoemd in het Informatieblad Aansluiting (versie 1 juni 2017). Dit kun je downloaden via de website van de BEN.

Met ondertekening van dit formulier verklaar je dat je je zult houden aan de in dit Informatieblad genoemde voorwaarden.

webworks by infracom