FACTSHEET BEN KWALITEITSREGISTER BASISECHOSCOPIE TERMIJN EN/OF BIOMETRIE

Met dit kwaliteitsregister heeft de BEN als doel de kwaliteit en veiligheid van het basis echoscopisch onderzoek voor zwangeren en hun ongeboren kind te bevorderen en borgen.

 

Aanmelden bij de BEN
Om je in het kwaliteitsregister basisechoscopie van de BEN te registreren, word je lid van de BEN. Inschrijven als BEN-lid

Na aanmelding ontvang je een mail met belangrijke informatie. Daarin staat o.a. hoe je je kunt laten registreren in het kwaliteitsregister basisechoscopie termijn en/of biometrie.

De kwaliteitsregisters basisechoscopie kennen 4 criteria waar je aan moet voldoen:

  1. Diploma basisechoscopie

Na het uploaden van je basis echodiploma(‘s) en/of kwaliteitsovereenkomst (1e en/of 2e trimester SEO), sta je in het register.

  1. Een als voldoende beoordeeld logboek termijn en/of biometrie

      Na je aanmelding ontvang je op korte termijn een oproep voor aanlevering van je logboek.
      kwaliteitseisen basisregister

      Vrijstellingen logboekcontrole:

  • In het bezit zijn van een logboek basisechoscopie dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV en niet ouder is dan 2 jaar.
  • Echoscopisten die binnen 1 jaar voor aanmelding zijn afgestudeerd en sindsdien ook als echoscopist werkzaam zijn geweest.
  • Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 2e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister biometrie.
  • Echoscopisten met een actuele kwaliteitsovereenkomst voor het 1e trimester SEO; dit volstaat voor inschrijving in het basiskwaliteitsregister termijn.
  1. Voldoende accreditatiepunten

Binnen de registratieperiode van 2 jaar dien je 8 BEN accreditatiepunten per 2 jaar te hebben behaald aan het eind van de registratieperiode. https://www.echoscopisten.nl/nl/accreditatie/accreditatiepunten-voor-leden-hoe-werkt-dat

  1. Behaalde volumenorm

Je hebt 100 termijn- en/of 100 biometrie echo’s verricht per jaar. Hier kan niet van worden afgeweken, tenzij er heel bijzondere omstandigheden zijn, en dan in overleg met de BEN. Er is een overgangsregeling voor 2022. (LINK overgangsregeling)

Voor vragen over (her)registratie en de overgangsregeling kunnen echoscopisten uitsluitend per mail terecht bij de BEN via kwaliteit@echoscopisten.nl

webworks by infracom