Instructie en voorwaarden indienen logboek

 

T.b.v. de (her)registratie voor de nieuwe registratieperiode is het o.a. van belang dat je een 'voldoende' logboek hebt ingeleverd bij de BEN om het in het echokwaliteitsregister te (blijven) staan. Dit gaat over het logboek termijn, biometrie óf beide indien je in beide registers staat.
 

Een oproep 'indienen logboek’ geldt niet voor jou indien;
-je afgelopen jaar tot de datum van deze oproep een opleiding echoscopie hebt afgerond kan je dit bericht negeren (stuur ons een mailtje om dit aan te geven)
-je in 2021-2022 een voldoende logboek hebt behaald bij de KNOV (stuur dit logboek en de beoordeling naar kwaliteit@echoscopisten.nl)
-je SEO echoscopist bent (Indien dit het geval is, neem dan snel contact op met de BEN, dan sta je namelijk niet goed geregistreerd)

Voordat je aan je logboek begint, willen we je wijzen op het volgende:

-Indien je geen uitnodiging (oproep logboek) hebt ontvangen om je logboek(en) in te dienen, is het niet mogelijk om een logboek in te dienen.
- Zet je aantallen echo’s termijn en/of biometrie van het afgelopen kalenderjaar in je cyclus-logboek pagina
- Datum en tijd moeten zichtbaar zijn op de beelden.
- De identificatiegegevens van de zwangere mogen niet zichtbaar/herleidbaar zijn op de beelden.
- Per casus: plaatjes van 1 zwangere invoegen, per dia in principe 1 afbeelding.
- De beelden moeten gemaakt zijn in de afgelopen 3 maanden, gerekend vanaf datum van indienen van je logboek.
- Zorg dat de technische gegevens (bijv. TI, frequentie, etc.) van je beeldinstellingen zichtbaar zijn op de afbeeldingen die je aanlevert.
- Gebruik geen achteraf ingezoomde of uitgesneden afbeeldingen: lever de afbeeldingen aan zoals je ze hebt gemaakt ten tijde van het echo-onderzoek.
-Op iedere afbeelding staat de zwangerschapsduur duidelijk vermeld
- Waak ervoor dat je logboek compleet is: bij ontbreken van een of meerdere afbeeldingen, wordt je logboek als “onvoldoende” aangemerkt en niet verder beoordeeld. Je hebt dan nog één herkansing

Zie ook: scoreformulieren
Zie ook: format logboek termijn en biometrie , dit format laat zien wat de gevraagde beelden zijn (dit format niet gebruiken voor het indienen van je logboek, beelden uploaden gaat online)

Vervolgens:


- De BEN zal het logboek geanonimiseerd voor jouw gegevens, doorsturen naar de beoordelaar.
- De BEN streeft ernaar om uiterlijk 4 weken na het insturen van het logboek, de beoordeling aan je terug te koppelen.


Logboek indienen na oproep

In de MIJN-omgeving vind je bij het kopje ‘cycli-logboek’ de mogelijkheid om echobeelden te uploaden. Je maakt het logboek dus digitaal.

1. Klik onder het kopje cycli-logboek in de MIJN-omgeving en vervolgens op de cyclus-periode
2. Ga naar kopje ‘logboeken’ en klik daar op ‘logboek toevoegen’.
3. Kies vervolgens welk logboek je wil toevoegen, in het geval je voor zowel termijn als biometrie een logboek gaat indienen, is het dus noodzakelijk om dit proces twee keer te doen.
4. Lees daar nogmaals de voorwaarden goed door.

Tevens kan je op de website de scoreformulieren vinden zodat je weet waar je op beoordeeld wordt.
 

Je hebt altijd zes weken de tijd voor het maken van dit logboek vanaf het moment van de oproep. Voldoe je niet aan de gestelde termijn en/of voorwaarden, verloopt direct je 1e kans (ronde 1) en heb je slechts nog één herkansing (ronde 2). Na een onvoldoende voor je logboek termijn en/of biometrie in de tweede ronde word je uitgeschreven uit het desbetreffende echokwaliteitsregister.

Na de afronding van je logboek zal er € 75,- incl. BTW (ongeacht termijn, biometrie of termijn en biometrie) worden afgeschreven. Dit bedrag is bestemd voor inschrijving in het kwaliteitsregister en ter vergoeding voor de beoordelaar van je logboek.


Voor vragen kan je mailen naar kwaliteit@echoscopisten.nl

 

Veel succes!